Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokaal jeugdbeleid

Sinds 1 januari 2016 zijn de sectorale middelen voor Jeugd aan het Gemeentefonds toegevoegd. Lokale besturen kunnen zelf beslissen hoe ze de middelen voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid inzetten. Ze hoeven hierover geen specifieke verantwoording meer af te leggen bij de Vlaamse overheid.

Op basis van het decreet lokaal jeugdbeleid ontvangen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw De Rand wel nog rechtstreekse middelen vanuit Vlaanderen om respectievelijk in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in de faciliteitengemeenten rond Brussel initiatieven te nemen ter ondersteuning van het jeugdwerk en het jeugdbeleid.

In het decreet is ook bepaald dat iedere gemeente en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een jeugdraad moet installeren om de inspraak van kinderen en jongeren in het lokaal beleid te garanderen. Hoe de advisering moet verlopen en hoe de lokale jeugdraad moeten worden samengesteld, is te vinden onder artikel 5 van het decreet.

Het decreet lokaal jeugdbeleid voorziet ook de mogelijkheid om de toekenning van de prijs “Jeugdgemeente van Vlaanderen”.

Vragen

Voor inhoudelijke informatie kan je het team Jeugd contacteren.

Erik Van Cauter
Kennis en Beleid
Team Jeugd