Overslaan en naar de inhoud gaan

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Let op! 

Tot het einde van de huidige subsidieperiode 2021-2026 zijn onderstaande bepalingen van het decreet bovenlokaal jeugdwerk van kracht.

Nieuwe aanvragen binnen deze subsidielijn vallen onder het nieuwe Jeugddecreet van 23 november 2023, dat op 1 januari 2024 in werking trad. Deze nieuwe bepalingen komen zo snel mogelijk op onze website.

 

Wat

De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen én het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied. De eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026. 

Voor wie

Enkel een intergemeentelijke projectvereniging zoals bepaald in art.398 van Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 komt in aanmerking voor deze werkingssubsidie. Op het moment van de aanvraag is de projectvereniging opgericht en voldoet die aan de volgende specifieke voorwaarden: 

  • de vereniging geeft uitvoering aan de opdracht, namelijk samenwerking en netwerking stimuleren; 
  • de vereniging dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar. 

Het beleidsplan bevat een inhoudelijk en financieel plan voor zes jaar en een concrete inhoudelijke en financiële planning voor de eerste drie jaar (2021-2023). 

Na afloop van het derde jaar wordt het beleidsplan verder geactualiseerd in een voortgangsrapport. 
Na afloop van het zesde jaar bezorgt de intergemeentelijke projectvereniging een werkingsverslag. 

Indiendatum

De uiterste indiendatum voor deze subsidie was 1 juni 2020.

Beoordeling van je aanvraag

Nadat jouw dossier is ingediend en ontvankelijk werd verklaard, wordt het beoordeeld door de administratie. Het advies van de administratie wordt tegen 1 september aan de minister bezorgd.  

De minister beslist uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing wordt ook het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld. 

Toekenning en uitbetaling

In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de zesjaarlijkse periode wordt per kwartaal 25% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. In het derde en zesde jaar van de zesjaarlijkse periode wordt per kwartaal 20% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo van 20% wordt uitbetaald na het indienen van respectievelijk het voortgangsrapport in het vierde jaar en het werkingsverslag in het zevende jaar. 

Verantwoording

Vierde jaar van de beleidsperiode

De intergemeentelijke projectvereniging bezorgt via KIOSK uiterlijk op 31 maart van het vierde jaar van de beleidsperiode een voortgangsrapport. Het rapport  wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt. 

Het voortgangsrapport omvat een financieel en een inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije drie jaar en een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor het vierde, vijfde en zesde jaar. 

Maak de inhoudelijke rapportering op in het Excelsjabloon dat we via KIOSK ter beschikking stellen. 

Download het sjabloon en sla het op. Dit sjabloon is een dynamisch document: je kunt het gedurende de eerste drie jaar bewerken en gebruiken voor de registratie van realisaties en toekomstplannen.  

De financiële rapportering gebeurt eveneens met een Excelsjabloon. 

Dien het volledig ingevulde inhoudelijke en financiële sjabloon in uiterlijk op 31 maart 2024 via KIOSK

Als uit het voortgangsrapport blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat eventueel daarna nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het derde jaar van de zesjaarlijkse periode. 

Download de leidraad die je kan helpen bij de rapportage

Download het financieel sjabloon (update 19/03/2024)

Na het zesde jaar van de beleidsperiode

De intergemeentelijke projectvereniging bezorgt via KIOSK uiterlijk op 31 maart van het jaar na de zesjaarlijkse periode een werkingsverslag. Het verslag  wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt (zie ook hierboven bij 'Vierde jaar van de beleidsperiode'). 

Het werkingsverslag omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije drie jaar.

Als uit het werkingsverslag blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat daarna eventueel nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het zesde jaar van de zesjaarlijkse periode. 

Het financieel sjabloon wordt later ter beschikking gesteld. 

Toegekende werkingssubsidies 2021 - 2026

Projectvereniging Deelnemende gemeenten Jaarlijkse subsidie
Projectvereniging Meetjesland Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate € 28.000
Jeugdregio Pajottenland  Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen  € 17.100   
Projectvereniging Neteland  Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar  € 51.487   
Beleefproject  Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw  € 8.300
Projectvereniging jeugdregio Noorderkempen Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Stabroek, Wuustwezel € 36.150 
TOTAAL   € 141.037 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

Raadpleeg ook het document 'Veelgestelde vragen'.