Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwende projecten

Wat

Heel wat jongeren in Vlaanderen engageren zich in het jeugdwerk. Vaak volgden die jongeren vorming en behaalden ze een attest als animator in het jeugdwerk. Maar er zijn ook jongeren die de weg naar de geattesteerde kadervormingstrajecten niet vinden: ze hebben bijvoorbeeld weinig of geen ervaring met georganiseerd jeugdwerk of beschikken niet over de nodige informatie. Er zijn ook jongeren voor wie een dergelijk traject niet zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omwille van een handicap, onderwijsvorm of hun thuissituatie. 

Daarom willen we de jongeren die de weg naar jeugdwerk of kadervorming nog niet vinden, motiveren en sterker maken om zich te (blijven) engageren in het jeugdwerk.

Hoe aanvragen

Je kunt op dit moment geen aanvraag meer indienen. 

Toekenning en uitbetaling

De toegekende projectsubsidie wordt volledig uitbetaald na een positieve beslissing. De projectsubsidie bedraagt maximaal 125.000 euro.

Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in al je communicatie.

Verantwoording

Na afloop van het project moet je de ontvangen subsidie verantwoorden. Je dient de verantwoording in via KIOSK uiterlijk op 31 augustus 2026 en ten vroegste meteen na afloop van je project. Als je je verantwoording te laat of niet indient, vordert het departement het volledige, toegekende subsidiebedrag terug.

Je verantwoording bestaat uit zowel een inhoudelijke als een financiële evaluatie van het project. We gaan na of je eventuele wijzigingen tegenover de initiële projectaanvraag voldoende motiveert en of je alle uitgaven van het project verantwoordt waarvoor de subsidie toegekend werd.

Indien je onvoldoende je uitgaven verantwoordt, kunnen we beslissen tot een (gedeeltelijke) terugvordering.

Hulp nodig? In de leidraad vind je alle informatie terug zodat je de verantwoording correct kunt indienen via KIOSK.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

Vernieuwende projecten

Wil je een overzicht van de vorige vernieuwende projectoproepen? Ontdek welke organisaties eerder een subsidie ontvingen voor een vernieuwend project.

Bekijk welke organisaties een subsidie ontvingen