Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Vernieuwende projecten

Wat

De Vlaamse Regering kan jaarlijks één of meer oproepen lanceren voor de subsidiëring van vernieuwende projecten. Die oproepen vormen een instrument om het jeugdbeleidsplan of de beleidsnota en beleidsbrieven Jeugd concreet vorm te geven of uit te voeren.

Indiendata

De indiendata en aanvraagformulieren voor nieuwe projectoproepen vind je hier. We stellen ze beschikbaar zodra er nieuwe projectoproepen zijn.

Afgelopen projectoproepen

PROJECTOPROEP 2018: SOCIALE INTEGRATIE

Deze oproep kaderde in het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, dat van het jeugdwerk een plek wil maken waar alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst, sociaaleconomische situatie en lichamelijke of psychische toestand.

De projectoproep Sociale Integratie mikte specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verenigingen binnen het brede jeugdwerk.

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om zestien projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van € 1.001.690. De minister koos er met deze projectoproep voor om een belangrijke impuls te geven aan het masterplan.

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk  heeft twee belangrijke doelstellingen:

 • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt;
 • en meer verbinding tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties. Denk daarbij aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging die leert van een zelforganisatie van minderheden en omgekeerd. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.

Minister Gatz: ‘Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt, als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen. Daaronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, enzovoort. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze projecten kunnen ondersteunen.’

Overzicht van de gesubsidieerde projecten Sociale Integratie (pdf)

 

PROJECTOPROEP 2016: BRUGGENBOUWERS BINNEN EN NAAR HET JEUGDWERK

Met deze projectoproep wilde de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk, en zo organisaties aansporen om werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties en het jeugdwerk, kunnen bijdragen aan een grotere solidariteit en integratie.

Het hoofddoel van de oproep was om jeugdwerk te realiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties - bijvoorbeeld uit gezinnen in armoede, met een handicap of in instellingen. Projecten moesten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken.

Er werden twaalf projecten geselecteerd na de projectoproep Bruggenbouwers. Die projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond, en hebben als doel om die jongeren de weg te tonen naar het jeugdwerk.

Een overzicht van de uitgekeerde subsidies:

 • Circusplaneet: € 24.162 voor 'Caravanproject'
 • Stadslabo JES e.a.: € 45.825 voor 'J100-project'
 • VOC Opstap: € 48.161 voor 'Bounding en Bridging'
 • PIN vzw: € 46.352 voor 'Jeugdambassadeurs'
 • JES vzw (kanaalzone Brussel): € 39.395 voor 'Compagnons'
 • Cultureghem vzw: € 48.161 voor 'KETMET en KOOKMET'
 • Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw: € 10.595 voor 'Positieve beeldvorming hangjongeren'
 • JOC Ieper: € 48.161 voor 'Geen brug te ver'
 • JNM vzw (Sint-Jans-Molenbeek): € 44.780 voor 'Natuurbeleving i.s.m. VMJ-wijkacademie'
 • Koraal vzw: € 48.086 voor 'Inclusieve speelpleinwerking'
 • J@M vzw: € 48.161 voor 'Kleur in het jeugdwerk'
 • Jong vzw: € 48.161 voor 'Formaliseren band met Gentse zelforganisaties'

 

PROJECTOPROEP 2013: VERDRAAGZAAMHEID - JONGERENPACT 2020

Deze oproep focuste op het engagement uit het Jongerenpact 2020 met betrekking tot verdraagzaamheid.

 • Jong & Van Zin vzw: € 50.000
 • Nature vzw: € 50.000
 • 't Uilekot vzw: € 48 786,54

 

PROJECTOPROEP 2013: BESTRIJDEN VAN HOMOFOBIE BIJ JONGEREN

Deze oproep wilde de tolerantie van jongeren ten aanzien van holebiseksualiteit verhogen, vooral bij moslimjongeren, onder meer door de dialoog over dit thema te stimuleren.

 • Intercultureel Netwerk Gent (ING vzw): € 53.100
 • Sensoa vzw: € 35.175
 • Koning Kevin vzw: € 42.000
 • Wel Jong Niet Hetero vzw: € 96.700

Nog vragen?

Neem contact op met: