Overslaan en naar de inhoud gaan

Verenigingen informatie en participatie

Wat

De Vlaamse Regering subsidieert verenigingen informatie en participatie op basis van het Jeugddecreet.

  • Je kunt een basis werkingssubsidie ontvangen van 100.000 euro per jaar na je erkenning als vereniging informatie en participatie.
  • Daarbovenop kun je via beleidsnota eventuele variabele subsidies aanvragen.
  • Naast werkingssubsidies zijn er ook projectsubsidies voor specifieke initiatieven.

Op 22 maart 2024 gaven we een infosessie over variabele werkingssubsidies voor erkende jeugdverenigingen. Wil je alles nog eens nalezen? Download de presentatie.

Voor wie

De werkings- en projectsubsidies worden toegekend aan erkende verenigingen informatie en participatie

Voorwaarden

Om als vereniging informatie en participatie in aanmerking te komen voor subsidies, werk je volgens een of meer van deze doelstellingen:

  1. je biedt kwaliteitsvolle informatie voor of over de jeugd of de rechten van het kind;
  1. je begeleidt participatie van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen, om zo de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van dat beleid;
  1. je begeleidt mediaproductie door en over de jeugd.

Om te worden erkend als vereniging informatie en participatie, moet je jaarlijks zes modules realiseren. Na deze erkenning (voor onbepaalde duur), ontvang je een basissubsidie en kan je aanspraak maken op variabele subsidies.

Verenigingen met een werkingssubsidie kunnen jaarlijks projectsubsidies aanvragen voor initiatieven die minstens één van de drie doelstellingen voor ogen hebben. Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of mogelijkheden die je niet in de beleidsnota kon voorzien en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking. 

Indiendata

Als erkende vereniging kan je tot uiterlijk 1 januari 2025 een beleidsnota indienen voor het verkrijgen van een variabele subsidie voor de periode 2026-2029.

Je kunt als erkende vereniging ook jaarlijks tot uiterlijk 1 september een een projectsubsidie aanvragen via KIOSK. Daar moet je ook een begroting als apart document opladen. 

Beoordeling van je aanvraag

Om aanvragen te beoordelen, kan de Vlaamse Regering adviescommissies samenstellen met experts in jeugd(werk) en kinderrechten. Voor de behandeling van de subsidiedossiers van verenigingen informatie en participatie, richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Informatie en Participatie op. 

Toekenning en uitbetaling

Het budget voor de subsidies is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Na de toekenning

Aan de toekenning van een subsidie hangen ook een aantal andere voorwaarden vast. Zo moet je als vereniging meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid, en moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in alle communicatie rond je gesubsidieerde werking. Alle voorwaarden vind je in artikel 19 van het Jeugddecreet.

Verantwoording

Erkende verenigingen moeten elk jaar voor 1 april een werkingsverslag over het vorige werkjaar indienen. De verplichte onderdelen lichten we toe in enkele documenten:

Gebruik voor de verantwoording de volgende sjablonen:

Vanaf het boekjaar 2023 geldt een nieuw sjabloon voor het financieel verslag. In deze tabel vind je de codes van de rekeningen in het huidige en het nieuwe sjabloon. Wens je meer uitleg bij de codes in het nieuwe sjabloon? Download de toelichting.

Tijdens een infosessie gaven we ook meer uitleg over de jaarlijkse verslaggeving. Het je de sessie gemist? Download de presentatie

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier