Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdverenigingen met kinderen en jongeren met een handicap

Wat

Om als bovenlokale geprofessionaliseerde jeugdvereniging met kinderen en jongeren met een handicap subsidies te ontvangen, heb je een erkenning nodig. Die kan je krijgen wanneer je minstens 3 keer een module realiseert en voldoet aan alle algemene en specifieke subsidievoorwaarden.

Een erkende jeugdvereniging ontvangt jaarlijks, vanaf het jaar na erkenning, een subsidie van 100.000 euro. Een vereniging blijft erkend op voorwaarde dat ze blijft voldoen aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden.

Erkende jeugdverenigingen kunnen om de vijf jaar ook aanspraak maken op een aanvullende, variabele subsidie als ze een beleidsnota indienen. 

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2024 is het Jeugddecreet van kracht. In dat decreet zijn onder meer alle algemene en specifieke subsidievoorwaarden opgenomen.

Je vereniging moet voldoen aan een aantal algemene subsidievoorwaarden.

Je vereniging wordt en blijft erkend als bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren met een handicap als je ook voldoet aan alle volgende specifieke voorwaarden:

 • Je doet bovenlokaal aan geprofessionaliseerd jeugdwerk dat in hoofdzaak gericht is op kinderen en jongeren met een handicap.
 • Je werkt samen met verschillende partners.
 • Je bent werkgever van ten minste twee voltijdse equivalenten met een inhoudelijke taakstelling.
 • Je realiseert jaarlijks minstens 3 modules.

Die modules zijn:

 • organisatie van een activiteitenaanbod voor de jeugd in de vrije tijd;
 • vorming van jeugdwerkers (max. 1 keer/jaar).

Wanneer en hoe aanvragen

Niet-erkende verenigingen kunnen om de 5 jaar een erkenningsaanvraag indienen. Dien je aanvraag in via KIOSK op uiterlijk 31 mei 2025. 

Je erkenningsaanvraag bevat onder meer:

 • de gerealiseerde modules in de referentieperiode (1 mei 2024 tot 30 april 2025);
 • de activiteitenkalender voor de maanden juni tot en met oktober 2025.

In de leidraad vind je alle informatie terug zodat je correct een erkenningsaanvraag kunt indienen:

 • de algemene en specifieke subsidievoorwaarden;
 • de verschillende stappen in de erkenningsprocedure;
 • gedetailleerde informatie over de verschillende modules;
 • vereiste documenten bij het indienen van de aanvraag;
 • praktische informatie over KIOSK.

Download hieronder de sjablonen en documenten om een erkenning aan te vragen als bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren met een handicap.

Het departement beoordeelt daarna je aanvraag. Ze voert een aangekondigde inspectie uit op de zetel van je vereniging en kan onaangekondigde inspecties uitvoeren tijdens activiteiten. Het departement laat je uiterlijk op 31 oktober 2025 weten of je al dan niet erkend wordt. Na een positieve beslissing start de erkenning en subsidiëring vanaf 1 januari 2026.  

Documenten

De nodige documenten voor het correct aanvragen van een erkenning als  bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren met een handicap zijn nog in ontwikkeling.

Binnenkort vind je op deze webpagina de volgende documenten terug:

 • Leidraad voor het aanvragen van een erkenning als bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren met een handicap

   
 • Leidraad voor het aantonen van de modules als bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren met een handicap

   
 • Sjabloon voor het aanvragen van een erkenning – modules bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren met een handicap

   
 • Sjabloon voor het aanvragen van een erkenning – financieel verslag van 2023 en 2024 

Meer info

 • Wil je meer weten over het nieuwe Jeugddecreet en wat er verandert voor het bovenlokale jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap? Download de presentatie die we gaven op het sectormoment over het nieuwe Jeugddecreet (13/12/2023).

   
 • Op 7 maart 2024 gaven we een infosessie over de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen met bijzondere doelgroepen. Wil je alles nog eens nalezen? Download de presentatie.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier