Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

Wat

De Vlaamse Regering subsidieert landelijk georganiseerde verenigingen op basis van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Je kan een basiswerkingssubsidie ontvangen van € 80.000 per jaar na je erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Daarbovenop kan je via een beleidsnota eventueel variabele subsidies aanvragen.

Naast werkingssubsidies zijn er ook projectsubsidies voor specifieke initiatieven.

Voor wie

De werkings- en projectsubsidies worden toegekend aan erkende landelijk georganiseerde verenigingen.

Functies en criteria

Om als landelijk georganiseerde jeugdvereniging in aanmerking te komen voor subsidies, moet je aan jeugdwerk doen met deelnemers uit minstens vier provincies uit het Nederlandse taalgebied - of minstens drie provincies en Brussel-Hoofdstad.

Met jeugdwerk bedoelen we sociaal-cultureel werk voor of door de jeugd (3 tot en met 30 jaar). Het omvat niet-commerciële en vrijwillige vrijetijdsbesteding, die onder educatieve begeleiding de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd bevordert.

Om te worden erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, moet je jaarlijks zes modules realiseren. Na deze erkenning (voor onbepaalde duur) ontvang je een basissubsidie en kan je aanspraak maken op variabele subsidies.

Verenigingen met een werkingssubsidie kunnen jaarlijks projectsubsidies aanvragen voor jeugdwerkinitiatieven. Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of mogelijkheden die je niet in de beleidsnota kon voorzien en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking.

Indiendata

Als erkende vereniging kan je tot uiterlijk 1 januari 2021 een beleidsnota indienen voor het verkrijgen van een variabele subsidie voor de periode 2022-2025. Je kunt je aanvraag vanaf 1 oktober 2020 indienen via KIOSK.

Je kan ook jaarlijks tot uiterlijk 1 september een projectsubsidie aanvragen
 

Beoordeling van je aanvraag

Om aanvragen te beoordelen, kan de Vlaamse Regering adviescommissies samenstellen met experts in jeugd(werk) en kinderrechten. Voor de behandeling van de subsidiedossiers van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk op.

Toekenning en uitbetaling

Het budget voor de subsidies is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De afzonderlijke bedragen per vereniging vind je in de rubriek gesubsidieerde organisaties.

Na de toekenning

Erkende verenigingen moeten elk jaar voor 1 april een werkingsverslag over het vorige werkjaar indienen. Je vindt de nodige leidraden en sjablonen hieronder.

Opgelet:

  • Sjabloon werkingsverslag: alle gesubsidieerde verenigingen ontvingen een sjabloon op maat, waarin hun doelstellingen en indicatoren al verwerkt zijn. Mocht je dat niet meer vinden, neem dan contact op met jouw dossierbehandelaar.

  • Sjabloon financieel verslag: sjabloon geoptimaliseerd voor Microsoft Excel 2010 of nieuwer (Excel 2016 voor Mac of nieuwer)

Aan de toekenning van een subsidie hangen ook een aantal andere voorwaarden vast. Zo moet je als vereniging meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid, en moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in alle communicatie rond je gesubsidieerde werking. Alle voorwaarden vind je in artikel 17 van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Webinar

Herbekijk het webinar dat we op 2 juni organiseerden over de subsidieronde 2022-2025. We lichten de leidraad toe en gaan dieper in op de inhoud van de beleidsnota, de beoordelingselementen en de aanvraagprocedure. Download de presentatie