Overslaan en naar de inhoud gaan

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

Wat

De Vlaamse Regering subsidieert landelijk georganiseerde verenigingen op basis van het Jeugddecreet

  • Je kunt een basis werkingssubsidie ontvangen van 100.000 euro per jaar na je erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging.
  • Daarbovenop kun je via een beleidsnota eventueel variabele subsidies aanvragen.
  • Naast werkingssubsidies zijn er ook projectsubsidies voor specifieke initiatieven.

Op 22 maart 2024 gaven we een infosessie over variabele werkingssubsidies voor erkende jeugdverenigingen. Wil je alles nog eens nalezen? Download de presentatie. 

Voor wie

De werkings- en projectsubsidies worden toegekend aan erkende landelijk georganiseerde verenigingen

Voorwaarden

Om als landelijk georganiseerde jeugdvereniging in aanmerking te komen voor subsidies, moet je aan jeugdwerk doen met deelnemers uit minstens vier provincies uit het Nederlandse taalgebied - of minstens drie provincies en Brussel-Hoofdstad.

Met jeugdwerk bedoelen we sociaal-cultureel werk voor of door de jeugd (3 tot en met 30 jaar). Het omvat niet-commerciële en vrijwillige vrijetijdsbesteding, die onder educatieve begeleiding de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd bevordert.

Om te worden erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, moet je jaarlijks zes modules realiseren. Na deze erkenning (voor onbepaalde duur) ontvang je een basissubsidie en kan je aanspraak maken op variabele subsidies.

Verenigingen met een werkingssubsidie kunnen jaarlijks projectsubsidies aanvragen voor jeugdwerkinitiatieven. Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of mogelijkheden die je niet in de beleidsnota kon voorzien en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking. 

Indiendata

Als erkende vereniging kun je tot uiterlijk 1 januari 2025 een beleidsnota indienen voor het verkrijgen van een variabele subsidie voor de periode 2026-2029.

Je kunt als erkende vereniging ook jaarlijks tot uiterlijk 1 september een een projectsubsidie aanvragen via KIOSK. Daar moet je ook een begroting als apart document opladen. 

Beoordeling van je aanvraag

Om aanvragen te beoordelen, kan de Vlaamse Regering adviescommissies samenstellen met experts in jeugd(werk) en kinderrechten. Voor de behandeling van de subsidiedossiers van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk op. 

Toekenning en uitbetaling

Het budget voor de subsidies is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Na de toekenning

Aan de toekenning van een subsidie hangen ook een aantal andere voorwaarden vast. Zo moet je als vereniging meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid, en moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in alle communicatie rond je gesubsidieerde werking. Alle voorwaarden vind je in artikel 17 van het Jeugddecreet.

Verantwoording

Erkende verenigingen moeten elk jaar voor 1 april een werkingsverslag over het vorige werkjaar indienen. De verplichte onderdelen lichten we toe in enkele documenten:

Gebruik voor de verantwoording de volgende sjablonen:

Vanaf het boekjaar 2023 geldt een nieuw sjabloon voor het financieel verslag. In deze tabel vind je de codes van de rekeningen in het huidige en het nieuwe sjabloon. Wens je meer uitleg bij de codes in het nieuwe sjabloon? Download de toelichting.

Tijdens een infosessie gaven we meer uitleg over de jaarlijkse verslaggeving. Het je de sessie gemist? Download de presentatie. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier