Overslaan en naar de inhoud gaan

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

Wat

De Vlaamse Regering subsidieert landelijk georganiseerde verenigingen op basis van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Je kan een basiswerkingssubsidie ontvangen van € 80.000 per jaar na je erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Daarbovenop kan je via een beleidsnota eventueel variabele subsidies aanvragen.

Naast werkingssubsidies zijn er ook projectsubsidies voor specifieke initiatieven.

Voor wie

De werkings- en projectsubsidies worden toegekend aan erkende landelijk georganiseerde verenigingen.

Functies en criteria

Om als landelijk georganiseerde jeugdvereniging in aanmerking te komen voor subsidies, moet je aan jeugdwerk doen met deelnemers uit minstens vier provincies uit het Nederlandse taalgebied - of minstens drie provincies en Brussel-Hoofdstad.

Met jeugdwerk bedoelen we sociaal-cultureel werk voor of door de jeugd (3 tot en met 30 jaar). Het omvat niet-commerciële en vrijwillige vrijetijdsbesteding, die onder educatieve begeleiding de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd bevordert.

Om te worden erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, moet je jaarlijks zes modules realiseren. Na deze erkenning (voor onbepaalde duur) ontvang je een basissubsidie en kan je aanspraak maken op variabele subsidies.

Verenigingen met een werkingssubsidie kunnen jaarlijks projectsubsidies aanvragen voor jeugdwerkinitiatieven. Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of mogelijkheden die je niet in de beleidsnota kon voorzien en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking.

Indiendata

Als erkende vereniging kan je tot uiterlijk 1 januari 2021 een beleidsnota indienen voor het verkrijgen van een variabele subsidie voor de periode 2022-2025. Je kunt je aanvraag vanaf 1 oktober 2020 indienen via KIOSK.

Je kan ook jaarlijks tot uiterlijk 1 september een een projectsubsidie aanvragen via KIOSK. Daar moet je ook een begroting als apart document opladen.
 

Impact coronamaatregelen op de beleidsplanning 2022-2025

De coronamaatregelen hebben een impact op de werking van heel wat verenigingen. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie aanhoudt. Er is bij sommige verenigingen onzekerheid over de toekomstkeuzes die ze bij het opstellen van de beleidsnota maken. Het Departement CJM en de jeugdwerksector (vertegenwoordigd in de reflectiegroep vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid) wisselden hierover van gedachten.

Hoe houden we rekening met de impact van de coronacrisis op de beleidsplanning?

Beoordeling van je aanvraag

Om aanvragen te beoordelen, kan de Vlaamse Regering adviescommissies samenstellen met experts in jeugd(werk) en kinderrechten. Voor de behandeling van de subsidiedossiers van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk op.

Toekenning en uitbetaling

Het budget voor de subsidies is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De afzonderlijke bedragen per vereniging vind je in de rubriek gesubsidieerde organisaties.

Verantwoording van de subsidie

Erkende verenigingen moeten elk jaar voor 1 april een werkingsverslag over het vorige werkjaar indienen. Door de coronacrisis gelden er een aantal uitzonderingsmaatregelen, die we in de leidraad verder toelichten.

In een webinar gaven we ook meer uitleg over de jaarlijkse verslaggeving. Heb je het gemist? Herbekijk het webinar van 7 maart 2022 en download de presentatie.

Na de toekenning

Aan de toekenning van een subsidie hangen ook een aantal andere voorwaarden vast. Zo moet je als vereniging meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid, en moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in alle communicatie rond je gesubsidieerde werking. Alle voorwaarden vind je in artikel 17 van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

Webinar

Herbekijk het webinar dat we op 2 juni organiseerden over de subsidieronde 2022-2025. We lichten de leidraad toe en gaan dieper in op de inhoud van de beleidsnota, de beoordelingselementen en de aanvraagprocedure. Download de presentatie