Overslaan en naar de inhoud gaan

Kindvriendelijke steden en gemeenten

Het label Kindvriendelijke steden en gemeenten erkent en ondersteunt het kindvriendelijk beleid op lokaal niveau. Momenteel hebben 47 Vlaamse steden en gemeenten het label. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondersteunt het label samen met andere partners in de sector. 

Een kindvriendelijke stad of gemeente:

  • verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren over de beleidsdomeinen waar jeugd mee in contact komt heen;
  • betrekt kinderen en jongeren als volwaardige actoren bij de lokale samenleving en het beleid;
  • benadert kindvriendelijkheid niet als een statisch te bereiken einddoel maar als een permanent leerproces;
  • beschouwt kindvriendelijkheid als een barometer voor goed lokaal beleid voor iedereen.