Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdverblijven en hostels

Wat

Jeugdverblijven en hostels moeten bij Toerisme Vlaanderen erkend zijn in het kader van het logiesdecreet om in aanmerking te komen voor een werkings- of personeelssubsidie. Tijdens de eerste beleidsperiode, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026, is er een overgangsfase en komen ook jeugdverblijven die erkend zijn als jeugdverblijfcentra in het kader van het decreet Toerisme voor Allen nog in aanmerking. Zowel het logiesdecreet als het decreet Toerisme voor Allen voorziet een onderverdeling van de jeugdverblijven in drie categorieën afhankelijk van de voorwaarden waaraan de jeugdverblijven op infrastructureel vlak voldoen. 

 • Logiesdecreet: erkenning als jeugdverblijf met comfortclassificatie basis, standaard of comfort; 

 • Decreet Toerisme voor Allen: erkenning als jeugdverblijfcentrum type A, B of C. 

De hostels zijn sinds 2017 al onderdeel van het logiesdecreet binnen de categorie van de kamergebonden logies, waardoor een overgangsfase voor hen niet van toepassing is. 

Nieuw is dat jeugdverblijven en hostels gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, omwille van de bevoegdheidsmaterie, niet langer door Toerisme Vlaanderen erkend kunnen worden. Deze Brusselse jeugdverblijven en hostels moeten zich voortaan voorafgaand aan hun subsidieaanvraag laten erkennen door het Departement Cultuur, Jeugd en Media om in aanmerking te komen voor subsidiëring via het decreet van 11 februari 2022. 

Om als jeugdverblijf of hostel erkend te worden in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moet het:  

 1. geregistreerd zijn als toeristische logies bij het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; 
 2. voldoen aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden, bepaald in uitvoering van artikel 4, eerste lid, 7° en 8°, van het logiesdecreet; 
 3. gelijktijdig met de subsidieaanvraag een aanvraag tot erkenning indienen bij het departement. Die erkenningsaanvraag bevat minstens volgende elementen: 
  • het logiestype;
  • het aantal geregistreerde slaapplaatsen; 
  • de uitrusting van de slaapruimtes; 
  • de sanitaire voorzieningen; 
  • de eetruimte; 
  • de uitrusting van de keuken of de kookruimte; 
  • het aantal dagzalen; 
  • alle andere aanwezige faciliteiten. 

Op basis van de elementen uit de erkenningsaanvraag beslist het departement over de erkenning als jeugdverblijf of als hostel. In het geval van een jeugdverblijf kennen we samen met de erkenning de comfortclassificatie basis, standaard of comfort toe op basis van de comfortclassificatienormen, bepaald in uitvoering van artikel 7, § 1, van het logiesdecreet, waaraan jeugdverblijven moeten voldoen. 

Wanneer en hoe aanvragen

 1. Jeugdverblijven en hostels gelegen in het Nederlandse taalgebied kunnen terecht op de website van Toerisme Vlaanderen voor alle erkenningsvoorwaarden en -criteria.  
 2. Brusselse jeugdverblijven en hostels kunnen jaarlijks van jaarlijks vanaf 1 februari een aanvraag tot erkenning indienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media als ze ook een personeels- en/of werkingssubsidie aanvragen (een afzonderlijke erkenningsaanvraag is niet mogelijk). Dien de aanvraag tot erkenning in via KIOSK. Kies daar het dossiertype 'Jeugdverblijven: erkenningsaanvraag Brusselse jeugdverblijven' uit de keuzelijst. De digitale aanvraag in KIOSK bestaat uit meerdere invulvelden en deze infotabel met de aanwezige uitrusting en voorzieningen. Laad de ingevulde Excel-bijlage op wanneer je de digitale erkenningsaanvraag indient.

Download de infotabel voor de erkenningsaanvraag Brusselse jeugdverblijven 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier