Overslaan en naar de inhoud gaan

Raden en commissies

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk op.

Samenstelling:
 • Hans Vermeersch
  Voorzitter van de adviescommissie
  Lector Vivés, departement Sociaal-Agogisch Werk

 • Tom Vermeylen
  Lector Karel de Grote-Hogeschool, opleiding Sociaal-Cultureel Werk

 • Sofie Spelmans
  Docent sociaal-cultureel werk bij Thomas More

 • Anissa Akhandaf
  Programmaleider Preventie Gewelddadige Radicalisering Stad Antwerpen
  Vrijwilliger in het lokaal jeugdwerk en voormalig projectondersteuner bij Koning Boudewijn Stichting

 • Abdelkarim Bellafkih
  Projectingenieur Departement Mobilibiteit en Openbare Werken
  Vrijwilliger in het lokaal jeugdwerk waaronder Freehands en Muslinked

 • Ufuk Kokur
  Diversiteitsmedewerker UGent
  Voormalig jeugdwerker, beleidsmedewerker en gebiedscoördinator bij Jong

 • Elke Deforce
  Directeur Kras Jeugdwerk 
  Voormalig diensthoofd Armoede en Welzijn stad Antwerpen

 • Hannes Brouckaert
  Medewerker participatie bij het Europahuis 
  Voormalig medewerker bij Groep Intro, Bizon en Uilenspel 

 • Dimitri Janssens
  Diensthoofd jeugddienst stad Bilzen

 • Julie Sap
  Jeugdconsulent stad Torhout
  Voormalig jeugdwerker bij Wegwijzer en voormalig medewerker bij aPart (jeugdhulp)

Adviescommissie Cultuureducatie

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van cultuureducatieve verenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Cultuureducatie op.

Samenstelling:
 • Iris Verhoeyen
  Voorzitter van de adviescommissie
  Opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw
  Voormalig stafmedewerker bij De Ambrassade en bij 2 cultuureducatieve verenigingen en docente fotografie.

 • Kristof Wouters
  Cultuurfunctionaris-directeur in het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA)

 • Cathelijne van der Veer
  Coördinator Jeugdhuis Ratatouille (D’Broej)
  Voorheen onder meer actief bij Karuur, JES en Koning Kevin

 • Koen Boesman
  Artistiek leider muziektheatergezelschap TG Vagevuur - docent Toneelacademie Maastricht
  Voormalig coördinator bij Crefi en zZmogh

 • Stef Deneer
  Zakelijk leider en artistiek coach REKKER Audiovisual adventures for elastic minds
  Voormalig zakelijk leider en artistiek coach bij Kidscam

 • Toon Vanotterdijk
  Deskundige jeugdcultuur stad Hasselt
  Voormalig stafmedewerker jeugdwerkondersteuning bij De Ambrassade

Adviescommissie Informatie en Participatie

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de verenigingen informatie en participatie richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Informatie en Participatie op.

Samenstelling:
 • Hafida Benettoumi
  Voorzitter van de adviescommissie
  Stafmedewerker bij vzw Jong
 • Pieter-Jan Van de Velde
  Directeur Trividend, Vlaams investeringsfonds voor de sociale economie en lid van Jint
  Voormalig lid Globelink, JNM en Vlaamse Jeugdraad

 • Astrid van Steen
  Universiteit Gent: onderzoeker – doctor in sociologie

 • Aicha Bouharras
  Stafmedewerker bij Vrouwen overleg Komitee
  Voormalig stafmedewerker Cultuur, Jeugd en Sport bij Minderhedenforum vzw

 • Geert Boutsen
  Praktijklector sociaal-cultureel werk UCLL
  Research & Expertise Inclusive Society (impact van jeugdwerk)

 • Khalid El Jafoufi
  Medewerker bij het Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaamse overheid
  Oprichter van de studentenvereniging Mahara en vrijwilliger bij de jeugdvereniging Freehands

Adviescommissie Experimentele Projecten

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van experimentele jeugdprojecten richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Experimentele Projecten op.

Samenstelling:
 • Stijn Vlasschaert
  Werkt bij vzw Cyclo
  Voormalig stafmedewerker bij vzw JES

 • Erik Tjampens
  Werkt als deskundige wonen bij de provincie Oost-Vlaanderen
  Voorheen provinciaal jeugdconsulent

 • Hilde Maelstaf
  Lector verbonden aan de opleiding sociaal werk van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • Ann Hendriks
  Werkt bij Samenlevingsopbouw Gent vzw
  Voorheen jeugdwerker en bestuurder bij Jamklub vzw en Jong vzw in Gent
  Voormalig medewerker bij Jint vzw

 • Steven Haine
  Werkt als zelfstandig trainer en coach
  Voorheen jeugdwerker bij Jong vzw in Gent en buurtcentrum Chambéry in Brussel
  Voormalig medewerker bij Outward Bound School in België en andere landen

 • Cetin Ikiz
  Opbbouwwerker RIMO Limburg vzw
  Voormalig jeugdwerker en steunpuntcoördinator vzw Gigos

 • Miet Neyens
  Beleidsmedewerker Jeugdhulp SOM vzw
  Voormalig beleidsmedewerker Cachet vzw en stafmedewerker De Ambrassade