Overslaan en naar de inhoud gaan

Raden en commissies

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk op.

Samenstelling:
 • Abdelkarim Bellafkih
  Voorzitter van de adviescommissie
  Projectingenieur Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Vrijwilliger in het lokaal jeugdwerk waaronder Freehands en Muslinked

 • Anissa Akhandaf
  Programmaleider Preventie Gewelddadige Radicalisering Stad Antwerpen
  Vrijwilliger in het lokaal jeugdwerk en voormalig projectondersteuner bij Koning Boudewijn Stichting

 • Ufuk Kokur
  Diversiteitsmedewerker UGent
  Voormalig jeugdwerker, beleidsmedewerker en gebiedscoördinator bij Jong

 • Elke Deforce
  Directeur Kras Jeugdwerk 
  Voormalig diensthoofd Armoede en Welzijn stad Antwerpen

 • Hannes Brouckaert
  Medewerker participatie bij het Europahuis 
  Voormalig medewerker bij Groep Intro, Bizon en Uilenspel 

 • Dimitri Janssens
  Diensthoofd jeugddienst stad Bilzen

 • Julie Sap
  Jeugdconsulent stad Torhout
  Voormalig jeugdwerker bij Wegwijzer en voormalig medewerker bij aPart (jeugdhulp)

Adviescommissie Cultuureducatie

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van cultuureducatieve verenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Cultuureducatie op.

Samenstelling:
 • Koen Boesman
  Voorzitter van de adviescommissie
  Artistiek leider muziektheatergezelschap TG Vagevuur - docent Toneelacademie Maastricht
  Voormalig coördinator bij Crefi en zZmogh

 • Stef Deneer
  Zakelijk leider en artistiek coach REKKER Audiovisual adventures for elastic minds
  Voormalig zakelijk leider en artistiek coach bij Kidscam

 • Barbara Beausaert
  Beleidsmedewerker bij CAW Oost-Vlaanderen
  Ontwikkelde mee het nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel volwassenwerk bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media
  Voormalig zakelijk coördinator bij het theatergezelschap Sermoen vzw en voormalige medewerker bij Wijk Up – Brugge Plus en Theater aan Zee

Adviescommissie Informatie en Participatie

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de verenigingen informatie en participatie richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Informatie en Participatie op.

Samenstelling:
 • Hafida Benettoumi
  Voorzitter van de adviescommissie
  Stafmedewerker bij vzw Jong
 • Pieter-Jan Van de Velde
  Directeur Trividend, Vlaams investeringsfonds voor de sociale economie en lid van Jint
  Voormalig lid Globelink, JNM en Vlaamse Jeugdraad

 • Geert Boutsen
  Praktijklector sociaal-cultureel werk UCLL
  Research & Expertise Inclusive Society (impact van jeugdwerk)

 • Khalid El Jafoufi
  Medewerker bij het Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaamse overheid
  Oprichter van de studentenvereniging Mahara en vrijwilliger bij de jeugdvereniging Freehands

 • Katelijne Moreel
  Directeur van de bibliotheek Permeke van de stad Antwerpen
  Voormalige adjunct-coördinator van het steunpunt Borgerhout van Kras Jeugdwerk vzw en voormalige medewerker bij CultuurNet Vlaanderen vzw en publiq vzw

Adviescommissie Experimentele Projecten

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van experimentele jeugdprojecten richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Experimentele Projecten op.

Samenstelling:
 • Stijn Vlasschaert
  Werkt bij vzw Cyclo
  Voormalig stafmedewerker bij vzw JES

 • Hilde Maelstaf
  Lector verbonden aan de opleiding sociaal werk van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • Ann Hendriks
  Werkt bij Samenlevingsopbouw Gent vzw
  Voorheen jeugdwerker en bestuurder bij Jamklub vzw en Jong vzw in Gent
  Voormalig medewerker bij Jint vzw

 • Cetin Ikiz
  Opbouwwerker RIMO Limburg vzw
  Voormalig jeugdwerker en steunpuntcoördinator vzw Gigos

 • Miet Neyens
  Beleidsmedewerker Jeugdhulp SOM vzw
  Voormalig beleidsmedewerker Cachet vzw en stafmedewerker De Ambrassade