Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Raden en commissies

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk op.

Samenstelling:
 • Wim Decoodt
  Voorzitter van de adviescommissie
  Beleidsmedewerker CAW Delta
  Gewezen medewerker Crejaksie en KSJ-KSA-VKSJ

 • Nancy De Backer
  Vrijwilligerscoördinator bij Damiaanactie
  Voorheen o.m. vrijwilligersmanager bij vzw De Ambrassade

 • Winny De Prycker
  Gebiedscoördinator bij Jong
  Voorheen permanent verantwoordelijke bij jeugdhuis Jamklub

 • Hans Vermeersch
  Lector Vivés, Departement Sociaal-Agogisch Werk

 • Tom Vermeylen
  Lector Karel de Grote-Hogeschool, opleiding Sociaal-Cultureel Werk

 • Michèle Bours
  Werkt bij Femma
  Voorheen werkzaam op de provinciale zetel van Chirojeugd Vlaanderen en de jeugddienst van de provincie Limburg

Adviescommissie Cultuureducatie

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van cultuureducatieve verenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Cultuureducatie op.

Samenstelling:
 • Iris Verhoeyen
  Voorzitter van de adviescommissie
  Kennismanager bij de Sociale InnovatieFabriek
  Voormalig stafmedewerker bij De Ambrassade en bij twee cultuureducatieve verenigingen en docente fotografie, video en erfgoed.

 • Dirk De Lathouwer
  Medeoprichter en artistiek leider van fABULEUS

 • Luc Flipkens
  Coördinator Duinengordel
  Voormalig diensthoofd van de provinciale jeugddienst

 • Kristof Wouters
  Cultuurfunctionaris-directeur in het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA)

 • Cathelijne van der Veer
  Coördinator Jeugdhuis Ratatouille (D’Broej vzw)
  Voorheen onder meer actief bij Karuur, JES en Koning Kevin

Adviescommissie Informatie en Participatie

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van de verenigingen informatie en participatie richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Informatie en Participatie op.

Samenstelling:
 • Bram Wiercx
  Voorzitter van de adviescommissie
  Stafmedewerker bij FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
  Voormalig PR- en hostingmanager bij Jeugdwerknet
 • Maarten Mommaerts
  Financieel-administratief coördinator bij het Huis van het Nederlands in Brussel
  Voormalig coördinator van de Vlaamse scholierenkoepel

 • Bart Degryse
  Vormingsmedewerker en materiaalontwikkelaar bij Sensoa voor het actieterrein jongeren
  Kent het jeugdwerk in Vlaanderen door eerdere werkervaringen, free-lance opdrachten en vrijwilligerswerk

 • Marjolein Haan
  Adjunct directeur Diabetes Liga
  Voormalig coördinator VIP Jeugd

 • Astrid van Steen
  Universiteit Gent: onderzoeker – doctor in sociologie

 • Aicha Bouharras
  Stafmedewerker bij Vrouwen overleg Komitee
  Voormalig stafmedewerker Cultuur, Jeugd en Sport bij Minderhedenforum vzw

Adviescommissie Experimentele Projecten

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van experimentele jeugdprojecten richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Experimentele Projecten op.

Samenstelling:
 • Stijn Vlasschaert
  Werkt bij vzw Cyclo
  Voormalig stafmedewerker bij vzw JES

 • Erik Tjampens
  Werkt als deskundige wonen bij de provincie Oost-Vlaanderen
  Voorheen provinciaal jeugdconsulent

 • Hilde Maelstaf
  Lector verbonden aan de opleiding sociaal werk van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 • Ann Hendriks
  Werkt bij Samenlevingsopbouw Gent vzw
  Voorheen jeugdwerker en bestuurder bij Jamklub vzw en Jong vzw in Gent
  Voormalig medewerker bij Jint vzw

 • Steven Haine
  Werkt als zelfstandig trainer en coach
  Voorheen jeugdwerker bij Jong vzw in Gent en buurtcentrum Chambéry in Brussel
  Voormalig medewerker bij Outward Bound School in België en andere landen