Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Op 11 januari 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Het decreet bundelt 5 verschillende subsidielijnen, gericht aan vier groepen van initiatiefnemers:

Initiatiefnemer Subsidies
Geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van het Vlaamse jeugdbeleid Werkingssubsidies
Geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Werkingssubsidies
Bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap Projectsubsidies
Bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap Werkingssubsidies
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die het netwerk van lokale besturen en jeugdverenigingen ondersteunen Werkingssubsidies

De financiering van de vijf subsidielijnen gaat op verschillende momenten van start tussen 2018 en 2021.

De krachtlijnen van het decreet omschrijven:

  • een meerjarige structurele ondersteuning aan verenigingen die inspelen op de prioriteiten van het Vlaamse jeugdbeleid of die een bovenlokale werking ontwikkelen;
  • projectsubsidies om verenigingen op nieuwe ontwikkelingen te laten inspelen;
  • de minimalisatie van de administratieve last voor verenigingen;
  • een aanvullend beleid met de lokale besturen.