Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese Unie en kinderrechten

Ook de Europese Unie en haar lidstaten moeten de rechten van kinderen eerbiedigen, beschermen en bevorderen. De EU moet bij het uittekenen van haar beleid steeds het belang van kinderen voor ogen houden.  

Meer info over de Europese Unie en kinderrechten (juridische basis en initiatieven)

Juridische basis

Het Verdrag van Lissabon verschaft duidelijkheid over de relatie tussen de Europese Unie en kinderrechten. Het bepaalt dat de EU de bescherming van de rechten van het kind bevordert (Artikel 3 (3), alinea 2). Ook in haar internationale betrekkingen draagt de EU bij tot de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind (artikel3 (5)).

Het Lissabonverdrag geeft ook het EU-Charter van de grondrechten bindende kracht. Artikel 24 van het Charter gaat exclusief over kinderrechten en artikel 32 bevat een verbod op kinderarbeid.

Expertengroep en forum

Binnen de Europese Commissie is er een informele expertengroep over kinderrechten actief. Bedoeling is informatie, ervaringen en goede praktijken uit te wisselen tussen de Commissie en de lidstaten over thema’s die betrekking hebben op de bescherming en de bevordering van de rechten van het kind. Ook het Departement Cultuur, Jeugd en Media is vertegenwoordigd in deze expertengroep.

De Commissie organiseert jaarlijks ook een Europees forum over kinderrechten, een conferentie waarbij alle mogelijke actoren op het vlak van kinderrechten betrokken worden: vertegenwoordigers van lidstaten, van EU-instellingen, van internationale organisaties en van het maatschappelijk middenveld, academici, praktijkwerkers, ombudspersonen voor kinderen, ...