Overslaan en naar de inhoud gaan

Actieplan 'Mee(r) naar buiten?!'

Op 19 april 2023, de 16de Buitenspeeldag, lanceerde Vlaams minister van jeugd het actieplan ‘Mee(r) naar buiten?!’. Hij wil alle jongeren en kinderen op alle dagen van het jaar de deur uit krijgen. De doelstelling is duidelijk: elk kind en elke jongere zou minstens twee uur per dag buiten moeten vertoeven.

Het actieplan bevat drie actiedomeinen:

  1. Onderzoek en kennisopbouw, nodig om beleid en praktijk te inspireren en verdiepend onderzoek te stimuleren.
  2. Kennis- en expertisedeling, om kennis en expertise te ontsluiten en toegankelijk te maken en via samenwerking met gedeelde ambities aan de slag te gaan.
  3. Informeren, ondersteunen en inspireren om positieve keuzes te maken in functie van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

Het actieplan ‘Mee(r) naar buiten?!’ bouwt verder op het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024. Een van de decretale beleidsdoelstellingen van dat plan is het creëren van ruimte voor kinderen en jongeren, door gezonde en leefbare buurten te voorzien. Daarnaast wordt verder gebouwd op de expertise en kennis van de jeugdsector. De focus ligt niet enkel op kinderen tot 12 jaar, ook tieners ouder dan 12 moeten zo veel mogelijk aangemoedigd worden om gebruik te maken van de buitenruimte.

Ontdek ook de 'Toolkit voor jeugdruimte'

Deze toolkit dient als praktische leidraad voor het ontwikkelen van jeugdinfrastructuurprojecten, met een focus op ontmoeting, vergroening, gedeelde ruimte en participatie.

Lees meer over de toolkit

Achtergrond

Kinderen en jongeren zijn steeds minder aanwezig in de buitenruimte. Dat is de verontrustende conclusie van het Grote Buitenspeelonderzoek uit 2019. In vergelijking met voorgaand onderzoek uit 2008 speelde 37 procent minder kinderen op straat, pleinen en in parken. Leefbaarheid, sociale cohesie en persoonlijke veiligheid zijn onmisbare elementen om in de buitenruimte te vertoeven. Daar ontbreekt het nog al te vaak aan. In de participatiesurvey 2020-2022 gaf een kwart van de ouders aan dat de woonbuurt te onveilig is om hun kinderen buiten te laten spelen. En dat terwijl de coronacrisis net heeft aangetoond hoe belangrijk de publieke ruimte voor kinderen en jongeren is. Kinderen en jongeren spenderen daarnaast steeds meer tijd aan digitale technologieën. In de Digimeter van 2022 gaf maar liefst 35 procent van de jongeren aan ‘verslaafd te zijn aan hun smartphone’. En dat heeft medische gevolgen: het aantal mensen met bijziendheid neemt toe, met minder blootstelling aan daglicht buiten als de voornaamste verklaring. 

Het actieplan kwam tot stand in samenwerking met ons departement, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Goe Gespeeld!, Ambrassade, Kind & Samenleving vzw, Bataljong, Netwerk Jeugdvriendelijk, JOP en Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Contact

Voor meer informatie over het actieplan kan je terecht bij de afdeling Kennis en Beleid: