Overslaan en naar de inhoud gaan

Masterplan diversiteit in het jeugdwerk

Wat voorafging

Diversiteit in het jeugdwerk is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in de sector. Dat blijkt uit de vele initiatieven en projecten die de laatste jaren werden opgezet. Vanuit die expertise schreef de Vlaamse jeugdwerksector in 2016 i.s.m. De Ambrassade en  Demos  een Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk.

Met het Burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan jeugd’ in mei 2016 toonde ook de voormalige minister van Jeugd zijn engagement en interesse voor het thema. Dat engagement werd nog sterker toen hij op de Rondetafel Diversiteit in/en het jeugdwerk in gesprek ging met een honderdtal jeugdwerkers uit allerhande jeugdwerkorganisaties. Dat gezamenlijke traject werd bekroond met het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk, dat op op 23 februari 2018 in het Vlaams Parlement werd voorgesteld.

Doelstellingen masterplan

Het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk steunt op vier grote pijlers:

Gelijk aanbod

Een groter jeugdwerkaanbod realiseren en meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt.

Hoe kunnen organisaties een diverser publiek bereiken? Hoe kunnen we een meer evenredige vertegenwoordiging van kinderen, jongeren en hun organisaties in het jeugdwerkveld realiseren? Hoe kunnen op sectorniveau de lacunes in het bestaande aanbod opgelost worden?

Sociale integratie

Meer verbinding maken tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties, dus meer sociale integratie bewerkstelligen.

Denken we maar aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging en een zelforganisatie van minderheden die van elkaar leren. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.

Onderzoek en monitoring

Onderzoek en monitoring

Onderzoeksnoden detecteren, bestaand cijfermateriaal verzamelen en ontsluiten, wegen op de onderzoeksagenda rond diversiteit en monitoring.

Netwerking en internationalisering

Netwerking en internationalisering

Hoe kunnen we sectoroverschrijdend en internationaal netwerken en samenwerken? Hoe kan de beeldvorming beter?

Inhoud masterplan

Het masterplan moet de dingen in beweging zetten, én dat op een duurzame manier. Het bevat een waslijst van ambitieuze acties rond diversiteit, zowel naar kinderen en jongeren toe als meer specifiek in het jeugdwerk zelf. Het plan bundelt alle lopende acties van het Burgerkabinet en de Rondetafel Diversiteit en stemt ze op elkaar af. Ook de acties uit de verschillende doelgroepgerichte beleidsplannen krijgen er een plaats.

Hoewel het masterplan een gezamenlijk engagement is van de jeugdsector en de Vlaamse overheid, worden ook lokale overheden en eventuele andere actoren uit het middenveld, andere sectoren of andere beleidsniveaus uitgenodigd zich te engageren en acties te formuleren. Het Masterplan wordt jaarlijks geüpdatet naar aanleiding van de Dag van de Diversiteit.

Eindrapport masterplan

In het eindrapport van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk vind je de concrete resultaten van het traject en lees je hoe we er tijdens de huidige legislatuur mee aan de slag zijn gegaan. Je vindt er ook een samenvatting van de projecten, onderzoeken en samenwerkingen uit deze periode.