Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdpartnerschap tussen de Europese Commissie en de Raad van Europa

WAT?

De Raad van Europa en de Europese Unie werken binnen het Jeugdpartnerschap nauw samen om de ontwikkeling van jeugdbeleid in Europa te ondersteunen en te versterken. Het Jeugdpartnerschap brengt enerzijds de expertise op vlak van jeugdbeleid, jeugdonderzoek en jeugdwerk samen en zoekt anderzijds naar synergiën tussen de jeugdactiviteiten van de twee instellingen.

Het Jeugdpartnerschap legt zich ook in 2020 toe op de volgende thematische prioriteiten:

  • participatie en democratisch burgerschap;
  • sociale inclusie;
  • kwaliteitsvolle ontwikkeling van jeugdwerk.

Het partnerschap wil inzetten op een beter begrip van de huidige en toekomstige noden en uitdagingen van jongeren. Bovendien tracht het om jeugdwerk te promoten door de bijdrage van jeugdwerk aan de participatie en sociale inclusie van jongeren meer kenbaar te maken. Vlaanderen staat het Jeugdpartnerschap bij in het bepalen van diens thematische focus en activiteiten. Bovendien werkt Vlaanderen actief mee aan initiatieven waarbij het partnerschap ook betrokken is, zoals de Europese Jeugdwerkconventies, het Europees Platform voor Leermobiliteit en de serie History of youth work in Europe.

EKCYP

Het Jeugdpartnerschap heeft een kenniscentrum voor jeugdbeleid: het European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP). Deze online databank verzamelt en ontsluit kennis en informatie over jongeren, hun levenssituatie in Europa, jeugdbeleid, onderzoek en praktijk. EKCYP tracht zo de kennisuitwisseling tussen onderzoekers, beleidsmakers en jeugdwerkers te vergemakkelijken. In de databank vind je onder meer landenfiches, verdiepende thematische informatie over belangrijke jeugdonderwerpen en goede voorbeelden.

EKCYP heeft een netwerk van ‘nationale correspondenten’, dat zijn specialisten in jeugdbeleid die verantwoordelijk zijn voor de verzameling van nationale data. Voor Vlaanderen is Lieve Bradt als coördinator van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) aangeduid als nationale correspondent. Daarnaast is er ook een netwerk van onderzoekers en experten, de Pool of European Researchers (PEYR), die een brede expertise bevat in verschillende beleidsdomeinen die relevant zijn voor jeugd.

PERSPECTIVES ON YOUTH

Perspectives on Youth is een online tijdschrift dat wordt uitgebracht door het Jeugdpartnerschap. Het bevat onderzoeksartikelen, essays en opiniestukken over jeugdbeleid, jeugdonderzoek en jeugdwerk. Zo creëert het tijdschrift een forum voor dialoog en reflectie over de relevantie en impact van het Europese jeugdbeleid. Perspectives on Youth spoort eveneens opkomende trends en uitdagingen op binnen de jeugdsector.

Daarnaast publiceert het Jeugdpartnerschap onder meer de Youth Knowledge Books, T-kits, het Coyote-magazine en de ATTE-serie. Deze publicaties bevatten bevindingen van onderzoek en seminaries, trainingshandboeken, nieuwe inzichten rond jeugdwerk en geavanceerde train-de-trainer cursussen.