Overslaan en naar de inhoud gaan

Opmaak JKP 2025-2029

Over het proces

Het huidige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) loopt binnenkort af. Naast de evaluatie van het huidige plan zetten we met het departement de eerste stappen richting de voorbereiding van het nieuwe JKP (2025-2029).

Het proces naar het nieuwe JKP ziet er zo uit:

Proces JKP 2025-2029

Over de denkdag

De denkdag op 12 december 2023 was een eerste stap in het proces richting een volgend JKP 2025-2029. Het was een samenkomst van het horizontaal overleg jeugd en kinderrechtenbeleid (reflectiegroep), uitgebreid met andere partners. De aanwezigen vertegenwoordigden een sector, organisatie en/of de kinderen en jongeren waarmee ze werken. De volgende zaken kwamen aan bod:

  1. Wat zijn de grootste uitdagingen waar kinderen en jongeren vandaag (maar ook de komende jaren) mee geconfronteerd worden? We vertrekken hierbij vanuit de omgevingsanalyse aanvullend met de kennis en ervaring van de aanwezigen, andere achtergrondinformatie, …
  2. Welke hiaten detecteren we in de omgevingsanalyse? Zijn er thema’s die verdieping vragen?
  3. Welke suggesties zijn er richting het verdere JKP proces op vlak van voorbereiding, participatie, uitvoering?

Download de presentatie en het verslag:

Vervolg

De input uit de Denkdag, de omgevingsanalyse en de eindevaluatie van het huidige plan worden als basis gebruikt om beleidsaanbevelingen te formuleren. Die aanbevelingen worden samen met een definitieve versie van de omgevingsanalyse aan de nieuwe Vlaamse regering overhandigd. De komende maanden zal het departement het gesprek aangaan met de aanspreekpunten Jeugd en het horizontaal overleg Jeugd om de aanbevelingen verder op punt te zetten.

Een overzicht van deze aanbevelingen kan je binnenkort op deze pagina raadplegen. Ga je hierover graag in gesprek of heb je nood aan een algemene toelichting over het JKP? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via jkp@vlaanderen.be.