Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderrechten

Het VN-Kinderrechtenverdrag (New York, 20 november 1989) is het wettelijke en ethische referentiekader van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Sinds de goedkeuring ervan in 1991 nam de Vlaamse overheid verscheidene initiatieven om de rechten van het kind te waarborgen. Centraal daarbij staat enerzijds een duidelijke coördinatie en dat zowel op politiek als op administratief niveau en anderzijds de ondersteuning van gespecialiseerde organisaties, in het kader van een geïntegreerd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Daarnaast speelt ook het Kinderrechtencommissariaat bij het Vlaams Parlement een belangrijke rol. Dat kreeg in 1997 het mandaat om op onafhankelijke wijze toe te zien op de naleving van het Kinderrechtenverdrag.