Overslaan en naar de inhoud gaan

Preventie van extremisme en polarisatie

Toolbox ‘Radicalisering’: rol van het jeugdwerk voor actief burgerschap en ter preventie van gewelddadig extremisme

De Europese toolbox over de rol van jeugdwerk voor actief burgerschap en ter preventie van gewelddadig extremisme biedt een bundeling van goede voorbeelden en aanbevelingen uit meer dan twintig EU-lidstaten. Omdat de context van het jeugdwerk nationaal verschillend is, voorziet het Departement Cultuur, Jeugd en Media in een vertaling van de aanbevelingen uit de toolbox naar de Vlaamse context. Zo kunnen Vlaamse jeugdwerkorganisaties en beleidsmakers ermee aan de slag.

Actieplan

De preventie van extremisme en polarisatie vereist een transversale aanpak. Het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering bevat daarom concrete horizontale engagementen van de ministers van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Integratie, Jeugd, Media, Welzijn, Onderwijs, Sport, Werk en Buitenlands Beleid.

Omdat het niet alleen om een Vlaamse problematiek gaat, slaat het plan ook een verticale brug tussen de verschillende bestuurlijke niveaus. De focus ligt op de rol van de lokale besturen en de eerstelijnswerkers.

Het actieplan bestaat uit vijf beleidslijnen:

  • coördinatie en samenwerking in de uitvoering; 
  • de lokale aanpak ondersteunen; 
  • een persoonsgerichte aanpak organiseren; 
  • kennis en expertise versterken; 
  • het middenveld mobiliseren.

Vlaams Platform Extremisme en Polarisatie

Het Vlaams Platform Extremisme en Polarisatie zorgt voor de voorbereiding, opvolging en bijsturing van het beleid. Het platform is een werkgroep van vertegenwoordigers uit de verschillende betrokken Vlaamse beleidsdomeinen, en de federale en lokale overheden. Het centraal aanspreekpunt radicalisering binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur coördineert het geheel. Ook het Departement Cultuur, Jeugd en Media neemt deel aan het platform.

Voor meer informatie over het Vlaamse beleid en de verschillende Vlaamse initiatieven kun je terecht op de portaalwebsite preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Jeugd en media

Jeugdwerk versterkt de positieve identiteitsontwikkeling en stimuleert de veerkracht en de weerbaarheid van kinderen en jongeren. Het is een veilige plek voor kinderen en jongeren om zichzelf te zijn.

Vanuit jeugd en media gaat preventie van extremisme en polarisatie dan ook voornamelijk om algemene preventie, namelijk het wegnemen van de voedingsbodem voor extremisme. Dat gebeurt door middel van een inclusief (regulier) jeugd- en mediabeleid, het vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren (zoals door jeugdwerk), en het voorkomen en aanpakken van polarisatie en haatspraak.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert bovendien een structureel sectoroverleg met Vlaamse en lokale jeugdorganisaties die werken rond positieve identiteitsontwikkeling. Het sectoroverleg komt samen telkens wanneer er nood is aan informatie of op verzoek van de betrokken organisaties.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen rond preventie van extremisme en polarisatie? Neem contact op met:

Lien Wyckmans
Kennis en Beleid
02 553 45 12