Overslaan en naar de inhoud gaan

Toolkit voor jeugdruimte

De impact van de corona-pandemie en de bijhorende maatregelen brachten uitdrukkelijk het belang van publieke ruimte in het dagelijks leven van kinderen en jongeren in beeld. Dat leidde onder meer tot een aanbeveling van het Maatschappelijk Relancecomité (MRC) om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren “(…) kunnen spelen, sporten, elkaar ontmoeten en zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen. Geef ruimte en een stem aan kinderen en jongeren, en doe recht aan hun perspectief.” Het MRC benadrukte bovendien het belang van ontmoeting en daartoe ook de nood aan meer informele plekken die laagdrempelig en toegankelijk zijn.

Dat heeft geleid tot de lancering van een projectoproep ‘investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur’ die zich richtte tot erkende jeugdwerkorganisaties en lokale besturen die beschikken over jeugdinfrastructuur.

Praktische leidraad

In het kader van prioriteit 2, gezonde en leefbare buurten, van het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan heeft het onderzoekslab Vrijplaats van de Artevelde Hogeschool de ‘Toolkit voor jeugdruimte’ ontwikkeld. Deze toolkit dient als praktische leidraad voor het ontwikkelen van jeugdinfrastructuurprojecten, met een focus op ontmoeting, vergroening, gedeelde ruimte en participatie. De ‘Toolkit voor jeugdruimte’ is ontworpen voor jeugdwerkers en lokale besturen in hun proces richting nieuwe of te vernieuwen jeugdinfrastructuur.

De toolkit bevat 14 printbare invulsjablonen en 22 inspirerende casuskaarten. De tools zijn ingedeeld in vier groepen en sluiten aan bij de criteria voor kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur die door de overheid worden gehanteerd.