Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderrechtenmonitor

Wat

De kinderrechtenmonitor brengt (een deel van) de leefsituatie van kinderen in beeld, evenals de context, processen en structuren die daar een impact op hebben. Hij biedt materiaal om toekomstig beleid te ontwikkelen of bestaand beleid aan te passen. 

De monitor zorgt ervoor dat kinderrechten binnen de verschillende beleidsdomeinen sterker op de agenda geplaatst worden, dat het beleid inhoudelijk gevoed wordt en dat er gewerkt wordt aan de verbetering van de leefsituatie van kinderen, vanuit het oogpunt van het Kinderrechtenverdrag. De focus ligt daarbij uiteraard op bevoegdheden van de Vlaamse overheid.

De kinderrechtenmonitor levert een meerwaarde door:

  • het kind als uitgangspunt te nemen;
  • de context waarin beleid gevoerd wordt, mee in beeld te brengen;
  • verdieping van bestaande resultaten te brengen;
  • het lokale beleid mee in beeld te brengen.

Indicatoren

We werken met een vaste kern van indicatoren die we over een bepaalde termijn willen opvolgen. Die set kan later aangevuld worden met tijdelijke of vaste indicatoren. Die kunnen gebaseerd zijn op prioriteiten in het beleid en/of de slotbeschouwingen van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.

Elke indicator wordt op een overzichtelijke wijze gepresenteerd met een grafiek die focust op de verschillen tussen groepen van kinderen, een korte bespreking van het materiaal, een link met het Kinderrechtenverdrag en een bronvermelding.

Deze indicatorenset wordt niet meer bijgewerkt. Op 29 november 2023 stellen we het onderzoek voor naar een nieuwe kinderrechtenmonitor.

INDICATOR MEEST ACTUELE CIJFERS  BRON

1. Gezinsleven

   
Kinderen die niet leven bij natuurlijke ouders Te ontwikkelen BINK, Departement Welzijn, registratie
Inspraak minderjarige bij beslissing tot plaatsing Herbekijken opties INSISTO, Departement Welzijn, registratie
Gebruik kinderopvang baby’s en peuters 2013 Kind en Gezin, survey
Gebruik buitenschoolse opvang  2013 Kind en Gezin, survey
Preventieve gezinsondersteuning 2013 Kind en Gezin, registratie

 

2. Relaties

   
Band met ouders 2018 JOP 4
Band met vrienden 2018 JOP 4
Terecht kunnen bij problemen 2018 JOP 4

 

3. Tijd en ruimte

   
Participatie aan groepsgericht vrijetijdsaanbod  2018 JOP 4
Vrije tijd in de publieke ruimte 2018 JOP 4
Speelruimte  2014 Stadsmonitor
Gebrek aan woonruimte  2017 EU-SILC
Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen 2015 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 

4. Onderwijs

   
Vroegtijdige schoolverlaters 2017 Departement Onderwijs, EAK
Leerlingen in het buitengewoon onderwijs 2017 Departement Onderwijs, registratie

 

5. Gezondheid

   
Toegang tot gezondheidszorg 2017 EU-SILC
Zelfmoord  2013 Gezondheidsenquête
Gezonde levensstijl  2014 HBSC
Risicogedrag: middelengebruik 2014 HBSC

 

6. Kwetsbare kinderen

   
Armoede: achterstallige betalingen 2017 EU-SILC
Wachtlijsten hulp Te ontwikkelen INSISTO, Departement Welzijn, registratie
Geweld 2018 JOP 4
Pesten 2018 JOP 4
Kindermishandeling 2014 Meldingen vertrouwenscentra, registratie
Instroom jeugdzorg Te ontwikkelen INSISTO, Departement Welzijn, registratie

 

7. Inspraak en welbevinden

   
Inspraak 2018 JOP 4
Welbevinden 2018 JOP 4

Verdiepingsstudies

Deze studies gaan in op specifieke thema’s die minder meetbaar zijn of op specifieke doelgroepen die in surveys of registraties onzichtbaar blijven.

Het gaat om de volgende onderzoeken:

  • Wel­be­vin­den en gen­der in de vrije tijd
  • Vrije tijd van jongeren die in voorzieningen of instellingen verblijven
  • Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap
  • Vrije tijd van jongeren in migratie

Lees meer over deze onderzoeken

Meer info

Voor meer info over de kinderrechtenmonitor kun je terecht bij de volgende personen:

Joost Van Haelst
Kennis en Beleid
02 553 33 73
Uschi Cop
Kennis en Beleid
02 553 41 21