Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe overtuig je collega’s?

Jij bent al overtuigd: participatie van kinderen en jongeren is belangrijk en een meerwaarde voor je beleidswerk. Maar hoe overtuig je je collega’s en leidinggevenden? We lijsten 5 argumenten op, die je kan delen met jouw collega’s.

1. Deel inspirerende voorbeelden

2. Ook een kort of klein proces, kan al een verschil maken

3. Je hebt elkaar nodig: samen sterk

4. Er is voldoende externe expertise om te ondersteunen

5. Participatie versterkt je beleid en jou als beleidsmedewerker 

illustratief beeld: ideeën delen

1. Deel inspirerende voorbeelden

Participatie van kinderen en jongeren blijft vaak een abstract gegeven. Deel inspirerende voorbeelden vanuit andere beleidsdomeinen. Hoe participatie eruit kan zien, wordt dan tastbaarder, net als wat jullie als beleidsmedewerkers daaruit kunnen leren.

We geven alvast het goede voorbeeld en delen zelf ook inspirerende voorbeelden. Lees er meer over.

2. Ook een kort of klein proces, kan al een verschil maken

Participatie hoeft niet groot te zijn of lang te duren. Zelfs kleinschalige participatie kan je beleid versterken, zolang je inzet op kwaliteit, diepgang en diverse perspectieven. Probeer bijvoorbeeld al eens gericht in gesprek te gaan met enkele kinderen en jongeren. Dat kan jou al heel wat ondersteunen in je beleidswerk, en geeft je een basis om later op verder te bouwen.

3. Je hebt elkaar nodig: samen sterk

Participatieprocessen vragen specifieke vaardigheden en kennis. Betrek jouw collega’s bij jouw participatieproces vanuit hun talenten en sterktes. Zo zijn ze niet plots de verantwoordelijke van een heel participatieproces, maar kunnen ze ervan proeven vanuit hun eigen kracht.

4. Er is voldoende externe expertise om te ondersteunen

Weet je niet waar te beginnen of schrikt het af om een heel participatieproces zelf te doen? Er zijn een heleboel experten in Vlaanderen waarop jij als beleidsmedewerker kan bouwen.

5. Participatie versterkt je beleid en jou als beleidsmedewerker

Inzetten op participatie is geen louter tijdverdrijf. Er zijn heel wat inhoudelijke argumenten die je kan gebruiken om je collega’s te overtuigen:

  • Burgers betrekken bij beleid zorgt ervoor dat er minder weerstand is tegen je beleid. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren. Door hen te betrekken, ontdek je ook meer wat er speelt in hun leefwereld en kom je tot betere beslissingen.
  • De blik van kinderen en jongeren is verrijkend. Kinderen en jongeren denken vaak out-of-the-box en komen met frisse ideeën. Ze kunnen goed in mogelijkheden denken, voorbij de eventuele beperkingen. Kinderen en jongeren zijn ook heel empathisch. Ze houden als vanzelf rekening met de belangen en noden van andere groepen in de samenleving.
  • Je krijgt steun van een nieuwe groep. Burgers, en dus ook kinderen en jongeren, betrekken bij je beleid, kan jouw positie als beleidsmedewerker versterken. Wanneer zij zelf problemen aankaarten en mogelijke oplossingen aanreiken, kan dat jou helpen om bepaalde beleidskeuzes kracht bij te zetten.

AAN DE SLAG MET DE PARTICIPATIECIRKEL

Ben je overtuigd om een participatieproces op te starten? Maar weet je misschien niet waar te beginnen of wil je zeker niets over het hoofd zien?

Het Kenniscentrum Kinderrechten ontwikkelde de participatiecirkel en helpt je graag op weg.

De participatiecirkel gidst je doorheen het ontwerpen, uitvoeren of evalueren van een participatieproces met kinderen en jongeren. Er is zowel oog voor de praktische beslissingen als de randvoorwaarden voor een geslaagd proces.

Download de handleiding