Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese Unie

De Europese Unie is actief op allerlei beleidsterreinen. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht in 1993 is jeugd een bevoegdheid van de Unie. De Europese samenwerking rond jeugd heeft sindsdien een hele weg afgelegd en is nog steeds volop in ontwikkeling. Wil je meer weten over Europa en jeugd? Je vindt alle informatie op het Europese Jeugdportaal

De Europese Unie is ook actief op het vlak van kinderrechten.

Permanente vertegenwoordiging

Elke lidstaat heeft een zogenaamde permanente vertegenwoordiging bij de EU. Binnen de Belgische permanente vertegenwoordiging is er ook een algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU voor wat de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreft. 

Op de vertegenwoordiging werken attachés die de sectorale ontwikkelingen opvolgen, contacten onderhouden met de Europese instellingen en de terugkoppeling maken naar het Vlaamse niveau. 

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media is door twee attachés vertegenwoordigd. Bekijk het volledig overzicht van de algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

Surf naar www.flandersineu.be voor meer info.

Jan Vanhee
Kennis en Beleid
+32 (0)2 553 41 51