Overslaan en naar de inhoud gaan

JKP 2015-2019

Voormalig minister van Jeugd Sven Gatz stelde op 29 mei 2015 het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 voor in het Vlaams Parlement (English summary). De Vlaamse Regering keurde het plan goed op 17 juli 2015. Verschillende experten en stakeholders uit diverse sectoren en beleidsvelden werkten meerdere maanden intensief samen om doelstellingen te formuleren voor twaalf prioritaire maatschappelijke uitdagingen.

  • Met het JKP 2015-2019 wou de Vlaamse Regering op een manier naar de jeugd kijken en uitgaan van de kracht en creativiteit van kinderen en jongeren. Jong zijn betekent bruisen van leven, buiten spelen, gekke dingen doen, experimenteren.
  • Het JKP vroeg aandacht voor alle kinderen en jongeren, met een sterke focus op kinderen en jongeren met bijzondere noden.
  • Het JKP bood brede ontwikkelingskansen.
  • Het JKP wou ruimte voor kinderen en jongeren: plekken die uitnodigen om te spelen, te bewegen en te ontmoeten. De Vlaamse overheid koos er voor om kinderen en jongeren meer formeel en informeel te betrekken bij de samenleving.
  • Met het JKP engageerden de ondertekenaars zich om jeugdwerkloosheid te bestrijden, mee in te staan voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, en in te zetten op veilige en autonome mobiliteit. Ze kozen resoluut voor een duurzamere samenleving en zetten de schouders onder het psychisch welzijn van kinderen en jongeren.
  • Tot slot zette het JKP 2015-2019 ook de cultuureducatie in de kijker.

Op www.jkp.vlaanderen vind je een overzicht van alle prioritaire uitdagingen en doelstellingen. Je kunt er de volledige, gelay-oute tekst van het JKP downloaden, maar ook de teksten per prioriteit.

Kindvriendelijke versie van het JKP 2015-2019

De minister van Jeugd lanceerde eind 2016 een reeks filmpjes die het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 op een kindvriendelijke manier vertolkten. De laagdrempelige animatiefilmpjes, op maat van min 16-jarigen, tonen concrete initiatieven rond de twaalf thema’s van het JKP: armoede, duurzaamheid, jong zijn, mobiliteit, talentontwikkeling in het onderwijs, school als omgeving, participatie, ruimte, welbevinden, wonen, werk en cultuureducatie.

Bekijk alle filmpjes op YouTube.

Vroegere beleidsplannen

Wil je meer weten over de vorige Vlaamse jeugd(werk)beleidsplannen of Vlaamse actieplannen kinderrechten, neem dan contact op met team Jeugd.

Je vindt ze ook terug via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.