Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectoproepen

Projectoproep Sociale integratie

Verantwoording van de subsidie

Uiterlijk twee maanden na afloop van het project moet je een inhoudelijk en financieel verslag over je project indienen. Het project moet uiterlijk op 31 december 2020 afgerond zijn. 
 

Doel van de projectoproep

Met de projectoproep Sociale integratie gaf de minister van Jeugd een belangrijke impuls aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, en in het bijzonder aan het verbinden van reguliere en doelgroepspecifieke jeugdorganisaties.

Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen. Daaronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede.
 

Gesubsidieerde projecten

De 16 geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

Organisatie Project  Subsidie
CAW Noord-West-Vlaanderen Een toekomst voor House of Time  75.000 
Cultureghem  Uitbreiden plekwerkmethode 75.000
KSA Nationaal Project X 48.000
PIN Partners en Integratie Toegankelijker maken van het vrijetijdsaanbod in Vilvoorde 75.000
Koninklijke Sporting Club City Pirates  Uitbouw jeugdwerking i.s.m. verschillende partners 60.000
CAW Antwerpen Onze jongeren onze nieuwe burgers 75.000
Gigos Project met jongeren in het superdiverse Genk 44.000
Koraal Uitbreiding inclusieve speelpleinwerking 55.750

Kras Jeugdwerk 

Helix 75.000
Jeugdbond voor Natuur en Milieu Open JNM 17.283
Nerdlab We are makers 55.000
Wel Jong Niet Hetero Wegwerken van drempels voor ECM SOGIE-jongeren 74.925
AFYA Autismevriendelijk kampaanbod 75.000
Lejo Tienerwerking: tienerouders IEM toeleiden naar jeugdwerk 68.300
Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel Muziekateliers 53.932
Platform Allochtone Jeugdwerkingen Diversifijn 75.000

 

 

Begeleiding van de projecten sociale integratie

Ook voor deze projecten werd een begeleidingsopdracht uitgeschreven. Bedoeling is het proces van sociale integratie op te volgen en vertalen in een kader waarmee ook andere organisaties aan de slag kunnen gaan.

Projectoproep ‘Bruggenbouwers in en naar het jeugdwerk’

Dat diversiteit hoog op de jeugdbeleidsagenda stond, bleek al uit de projectoproep Bruggenbouwers van eind 2016. Doel van de oproep is dat de projecten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in al hun diversiteit bereiken.

Er werden twaalf projecten geselecteerd. Die zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond en tonen hen de weg naar het jeugdwerk. Zo kunnen ook deze jongeren het jeugdwerk leren kennen en genieten van een passend vrijetijdsaanbod.

Organisatie Project Subsidie
Circusplaneet (Gent) Caravanproject 24.162
Stadslabo JES e.a. (Antwerpen) J100-project 45.825
VOC Opstap (Tielt) Bounding en Bridging 48.161
PIN vzw (Beersel) Jeugdambassadeurs 46.352
JES vzw (kanaalzone Brussel) Compagnons 39.395
Cultureghem vzw (Anderlecht, Brussel, Vlaams-Brabant) KETMET en KOOKMET 48.161
Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw (Riemst, Opglabbeek, Bree, Tongeren Genk, Bilzen) Positieve beeldvorming hangjongeren 10.595
JOC Ieper (Ieper) Geen brug te ver 48.161
JNM vzw (Sint-Jans-Molenbeek) Natuurbeleving i.s.m. VMJ-wijkacademie 44.780
Koraal vzw (Antwerpen, Schoten en Wommelgem) Inclusieve speelpleinwerking 48.086
J@M vzw (Mechelen) Kleur in het jeugdwerk 48.161
Jong vzw (Gent) Formaliseren band met Gentse zelforganisaties 48.161

 

 

Begeleiding van de bruggenbouwprojecten

Na deze projectoproep werd een begeleidingsopdracht rond bruggenbouwers uitgeschreven, die resulteerde in de publicatie ‘Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk’.  

De publicatie brengt het proces van bruggenbouwen bij de twaalf gesubsidieerde organisaties in kaart. De onderzoekers gingen na hoe door bruggen te bouwen, het jeugdwerk en de jeugdwerkorganisaties erin slagen om drempels weg te werken, zodat diverse jongeren zich aangesproken voelen, zich in het thema of het aanbod herkennen en volwaardig willen en kunnen participeren.