Overslaan en naar de inhoud gaan

Regulitis aanpakken

Een rem op het engagement van jongeren

Heel wat kinderen en jongeren zetten zich vrijwillig in voor de maatschappij. Een jeugdkamp, een fuif of een eetfestijn organiseren: deze initiatieven zijn enkel mogelijk dankzij de tomeloze en belangeloze inzet van jongeren die deel uitmaken van een jeugdorganisatie. Maar ook informele losse initiatieven buiten het verenigingsleven verdienen waardering.

De Vlaamse overheid wil het vrijwillige engagement van jongeren verder aanmoedigen. Jammer genoeg worden jeugdwerk en initiatieven van jongeren vaak geplaagd door ‘regulitis’: teveel regeltjes en administratieve druk maken het moeilijker voor jongeren om zich vrijwillig in te zetten. Het kan een rem zijn op hun engagement, en daar willen we wat aan doen.

Naar een aanpak die werkt

In opdracht van ons departement onderzocht Hogeschool VIVES Zuid welke goede praktijken er op lokaal niveau bestaan. Het onderzoek kadert binnen prioriteit 3 van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 (JKP), namelijk 'Engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet'. De onderzoekers namen 7 uiteenlopende voorbeelden uit verschillende gemeenten onder de loep.

Ze onderzochten hoe lokale besturen het vrijwillige engagement van jongeren mogelijk maken. Wat doen zij om drempels weg te nemen? Welke oplossingen hebben hun nut al bewezen? Hoe kunnen andere lokale besturen deze goede praktijken toepassen? Welke kanttekeningen maken overheden zelf bij hun aanpak?

We haalden de voornaamste aanbevelingen uit het rapport en stellen die hieronder voor. Daarbij maken we een onderscheid tussen aanbevelingen voor jeugdambtenaren en -werkers en lokale besturen. Laat je inspireren en help regulitis aanpakken!

Benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport?

Download de publicatie