Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsparticipatie met kinderen en jongeren

Post-it met de tekst: maak het beleid voor morgen met de kinderen en jongeren van vandaag

Want kinderen hebben ook een stem!

1 op de 5 inwoners in Vlaanderen is jonger dan 18 jaar. Dat is een grote groep, die niet wordt gehoord via traditionele verkiezingen.

Meerderjarigen hebben al vaak het gevoel dat ze niet betrokken worden bij beleidsbeslissingen en dat hun stem amper gehoord wordt. Voor minderjarigen is dat nog meer het geval. En daarom moedigen we beleidsparticipatie met kinderen en jongeren aan.

Want ook zij hebben een stem.

Post-it met de tekst: wijsheid komt niet altijd per se met de jaren

Betrek kinderen en jongeren in jouw beleidsproces

Wat verstaan we onder beleidsparticipatie? Betrek kinderen en jongeren …

  • voordat een beslissing genomen wordt en ga oprecht met hun inbreng aan de slag.
  • zodat een beslissing genomen wordt die aansluit bij wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden.
  • nadat een beslissing genomen werd, met de mogelijkheid om gemaakte keuzes in vraag te stellen en weer opnieuw te beginnen.
Cover van de handleiding 'de participatiecirkel'

Wij zetten jou op weg: gebruik de participatiecirkel

Wanneer je participatief wil werken met kinderen en jongeren, komen er een heleboel vragen naar boven:

  • Is er al informatie over kinderen en jongeren voorhanden?
  • Welke rol wil je aan kinderen en jongeren geven?
  • Of meer nog: welke kinderen en jongeren betrek je?
  • Moet je het zelf doen of kan je het uitbesteden?

Je zal een heleboel keuzes moeten maken. De participatiecirkel helpt je hierbij op weg: met 21 reflectievragen kun je samen met je collega’s het participatieproces uittekenen.

Ontdek alles over deze tool

Meer info

Heb je vragen? Contacteer dan Benedicte Roose of Joost Van Haelst.

Benedicte Roose
02 553 12 08
Joost Van Haelst
02 553 33 73