Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsplan - JKP

Bijna alle beleidsdomeinen hebben een invloed op kinderen en jongeren. Denk maar aan onderwijs, mobiliteit, werkgelegenheid, gezondheid, welzijn, ruimte, wonen of armoede. In al die beleidsdomeinen treedt de Vlaamse overheid bewust op in het belang van jonge mensen.

Aanvankelijk (voor de eerste maal in de regeerperiode 2000-2004) koos de Vlaamse Regering ervoor het beleid t.a.v. kinderen en jongeren in al deze beleidsdomeinen te verzamelen in aparte  jeugdbeleidsplannen en kinderrechtenactieplannen.  Sinds de regeerperiode 2015-2019 worden die inspanningen gebundeld in een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Het plan beschrijft ook hoe de Vlaamse Regering haar internationale verbintenissen op het vlak van kinderrechten nakomt.

In 2020 is het de vijfde keer dat de Vlaamse Regering een jeugdbeleidsplan voorlegt aan het parlement. Dat gebeurt een jaar na het begin van de regeerperiode en is decretaal bepaald. De Vlaamse minister van Jeugd coördineert dit plan. In de uitvoering ervan werken de verschillende beleidsdomeinen en andere relevante actoren samen.