Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugd en ondernemerschap

Ondernemerschap aanmoedigen bij jongeren

De minister van Jeugd kende in 2022 een facultatieve subsidie van 150.000 euro toe aan een project dat de ondernemerszin van jongeren stimuleert en versterkt. Voor het project sloegen 3 organisaties met de nodige expertise de handen in elkaar: Haven vzw, Formaat vzw en Bamm vzw.

Het doel van deze subsidie was om de maatschappelijke ondernemerszin van jongeren mogelijk te maken en aan te moedigen, en om het jeugdwerk tools aan te reiken om jongeren daarin goed te kunnen begeleiden. Het ging om een actie die kadert in het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, prioriteit 3: 'Engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet'.

Uitgewerkte methodologie

Concreet werkten de 3 organisaties een methodologie uit voor de ondersteuning van vrijwillig maatschappelijk ondernemen. Dat deden ze aan de hand van het EntreComp-raamwerk: een Europees kader waarin ondernemerschap op een brede manier benaderd wordt en niet alleen wijst op ‘het starten van een zaak’. Het kader werd zo vertaald naar het niveau van de jeugdwerksector.

Het document bevat:

  • een gemeenschappelijke taal rond ondernemerschap
  • theorieën over leercontexten binnen jeugdwerk
  • methoden om ondernemerszin bij jongeren te bevorderen

Het document beschrijft hoe jeugdwerk een plek kan zijn voor maatschappelijk vrijwillig ondernemen, vertrekkend vanuit de competenties vanuit het EntreComp-raamwerk. Het doel is om jeugdwerkers en organisaties te inspireren om een omgeving te creëren waar jongeren hun ondernemersvaardigheden kunnen ontwikkelen.

Download de methodologie

Vorming en coaching

Daarnaast ontwikkelden de 3 organisaties ook trainingen, opleidingen en coaching voor jeugdwerkers, zodat ze de expertise en vaardigheden opdoen om jongeren goed te kunnen begeleiden en ondersteunen bij maatschappelijk ondernemen. 

Jeugdwerkers kunnen werken aan deze competenties via het ontwikkelde e-learningplatform en kunnen beroep doen op een fysiek vormingsaanbod, de ‘Coachclub’. Deze aanpak stoelt naast methodologische ondersteuning op een uitgebouwde community-werking en alumninetwerk aan de hand van een kader ter professionalisering van de jeugdwerker

Onderzoek ‘Jeugd en Ondernemerschap’

Aan het project was ook een onderzoeksluik verbonden, dat werd uitgevoerd door KU Leuven. In hun rapport brengen de onderzoekers ondernemerschap in het jeugdwerk in kaart. Daarnaast lees je welke visie jeugdwerkers en ondernemers over ondernemerschap hebben en hoe ze ondernemerschap in het jeugdwerk zien. Het rapport beschrijft hoe ondernemerschap jongeren in Vlaanderen kan motiveren tot vrijwillige maatschappelijke betrokkenheid. Het benadrukt de rol dat jeugdwerk kan spelen in het creëren van een informele leeromgeving om jongeren te ondersteunen en begeleiden in hun ondernemerschap. Het nodigt uit tot reflectie over deze ondernemerschapsinitiatieven in het jeugdwerk, zonder een standpunt voor of tegen in te nemen. Het doel is om de discussie onder jeugdwerkers en beleidsmakers te verrijken en de kennis over ondernemerschap in het jeugdwerk te verankeren.

Bekijk de aftermovie

In dit project werkten de jeugdsector en overheid nauw samen en waren zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media als VLAIO betrokken.