Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geldigheidsduur van de erkenning van uitzendbureaus

Geldigheidsduur van de erkenning van uitzendbureaus

De erkenning van een uitzendbureau is normaal gezien van onbepaalde duur. Al worden er soms erkenningen van bepaalde duur toegekend.

Onbepaalde duur

De erkenning wordt in principe verleend voor onbepaalde duur. Dat betekent dat een erkenning maar één keer moet worden aangevraagd (tenzij bij uitbreiding van de activiteiten).

Bepaalde duur

Als er twijfel bestaat of het bureau voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, kan op advies van de commissie een erkenning worden verleend van bepaalde duur. Die erkenning:

  • geldt minimaal 1 en maximaal 4 jaar.
  • wordt automatisch omgezet in een erkenning van onbepaalde duur tenzij de adviescommissie ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de erkenningsperiode het bureau uitnodigt voor een hoorzitting. De commissie kan dan adviseren om:
    • een nieuwe erkenning van bepaalde duur te verlenen
    • de erkenning in te trekken
    • de lopende erkenning te vervangen door een erkenning voor 6 maanden. Tijdens die periode moet het bureau het bewijs leveren dat opnieuw voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden.