Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenningsaanvraag voor het houden van een reptiel dat niet op de positieve lijst staat

Erkenningsaanvraag voor het houden van een reptiel dat niet op de positieve lijst staat

Reptielen die op de positieve lijst staan, mag u als particulier vrij houden. Reptielen die niet op die lijst staan, mag u alleen houden als u daarvoor een erkenning hebt.

Erkenning aanvragen

Als particulier hebt u een erkenning nodig voor het houden van elke reptielsoort die niet op de positieve lijst(opent in nieuw venster) staat. Per diersoort dient u een aparte aanvraag in. De erkenning is niet nodig als u het dier al had voor 1 oktober 2019.

 • Stap 2

  Geef in de erkenningsaanvraag

  • een gedetailleerde beschrijving van de huisvesting en de verzorging die u het dier kunt geven.
  • een bibliografie van de gebruikte literatuur met vermelding van de volledige referenties.

  Laat met uw aanvraagdossier zien dat u goed op de hoogte bent van de levensgewoonten en behoeften van de diersoort die u wilt houden.

 • Stap 3

  Schrijf 60 euro over naar rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Departement Omgeving. En vermeld daarbij ‘Positieve lijst reptielen’.

 • Stap 4

  Stuur de erkenningsaanvraag samen met het betalingsbewijs naar:

  dierenwelzijn@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

  Of via post naar:
  Departement Omgeving
  Dierenwelzijn Vlaanderen
  Koning Albert II-laan 15 bus 548
  1210 Brussel

Beoordeling en beslissing

Elke aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan een comité van experten. Daarna wordt het voorgelegd aan de minister die binnen zes maanden na ontvangst van uw aanvraag beslist of u een erkenning krijgt.

Na een positieve beslissing, ontvangt u een erkenning om een soort te houden die niet op de positieve lijst staat.

Als u de erkenningsvoorwaarden niet naleeft of de Dierenwelzijnswet overtreedt, dan kan uw erkenning geschorst of ingetrokken worden.

Uitzondering: u had het reptiel al voor 1 oktober 2019

Een reptiel dat niet op positieve lijst staat, mag u houden zonder erkenning, op voorwaarde dat u het dier al voor 1 oktober 2019 in uw bezit had. U kunt dat bewijzen met:

 • de aankoopfactuur, met vermelding van de aankoopdatum, het aantal reptielen en de juiste soortnaam
 • of een schriftelijke verklaring van een dierenarts
 • of de registratie van het reptiel voor 1 oktober 2019.

U mag van dit reptiel ook de nakweek houden. Nieuwe exemplaren mag u niet houden zonder erkenning. Als u het reptiel wilt verkopen of weggeven, mag dit alleen aan iemand die een erkenning heeft om het dier te houden.