Welke huurders komen in aanmerking?

Huurders die een woning huren op de private huurmarkt en huurders die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor.

Procedure

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Binnen de 10 werkdagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder:

 • 50% van de huurachterstal van het OCMW
 • met een maximum van 1.316 euro in 2022.

Voor het saldo wordt in de begeleidingsovereenkomst een afbetalingsplan opgenomen.

Het OCMW ontvangt, na indiening van de overeenkomst, van het Fonds:

 1. Dossiers ingediend bij het Fonds tot 21/10/2022

 • een forfaitair bedrag van 211 euro in 2022
 • en 25 % van de huurachterstal, met een maximum van 658 euro in 2022.

Bij het bereiken van een stabiele woonsituatie ontvangt het OCMW

 • 35% van de huurachterstal, met een maximum van 921 euro in 2022.

Het OCMW kan dus tot 60% van de huurachterstal ontvangen, met een maximum van 1579 euro in 2022.

Voor begeleidingsovereenkomsten die werden aangemeld vóór 20 september 2021 (tijdens de periode dat code rood, oranje of geel voor de woningmarkt was afgekondigd), betaalde het Fonds het forfait en een tussenkomst van 45% van de huurachterstal aan het OCMW. Als in deze dossiers de stabiele woonsituatie wordt bereikt betaalt het Fonds nog 15% van de huurachterstal uit met een maximum van 395 euro (vanaf 01/01/2022).

 1. dossiers ingediend bij het Fonds van 21/10/2022 tot 01/04/2023:

Het OCMW ontvangt, na indienen van de overeenkomst, van het Fonds:

 • Een forfaitair bedrag van 422 euro in 2022
 • En 45% van de huurachterstal, met een maximum van 1.185 euro in 2022.

Bij het bereiken van de stabiele woonsituatie ontvangt het OCMW

 • 15% van de huurachterstal, met een maximum van 395 euro in 2022

Een voorbeeld ( voor deze specifieke tijdelijke nieuwe maxima)

 • De huurprijs bedraagt 700 euro en de huurachterstal 2400 euro.
 • Het OCMW stort 1.200 euro aan de verhuurder (50% van de huurachterstal met een maximum van 1.316 euro).
 • Het OCMW beslist om de betaalde steun terug te vorderen van de huurder of vordert deze niet terug.
 • Voor het saldo van de huurachterstal wordt een afbetalingsregeling opgenomen in de begeleidingsovereenkomst.
 • Het OCMW ontvangt van het Fonds na de indiening van de begeleidingsovereenkomst: 422 euro en 1.080 euro (45% van de huurachterstal met een maximum van 1.185 euro)
 • Stabiele woonsituatie: Het OCMW ontvangt 360 euro (15% van de huurachterstal met een maximum van 395 euro), als er geen nieuwe huurachterstal is opgebouwd en 0 euro als er wel nieuwe huurachterstal is opgebouwd.