Voorwaarden

De huurachterstal moet minstens tweemaal de huurprijs en maximaal zesmaal de huurprijs bedragen.

Procedure

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Binnen de 5 dagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder:

  • 50% van de huurachterstal van het OCMW
  • met een maximum van 1.316 euro in 2022.

Voor het saldo wordt in de begeleidingsovereenkomst een afbetalingsplan opgenomen.

Het OCMW ontvangt, na indiening van de overeenkomst, van het Fonds:

  • een forfaitair bedrag van 211 euro in 2022
  • en 25 % van de huurachterstal, met een maximum van 658 euro in 2022.

Bij het bereiken van een stabiele woonsituatie ontvangt het OCMW

  • 35% van de huurachterstal, met een maximum van 921 euro in 2022.

Het OCMW kan dus tot 60% van de huurachterstal ontvangen, met een maximum van 1579 euro in 2022.

Voor begeleidingsovereenkomsten die werden aangemeld vóór 20 september 2021 (tijdens de periode dat code rood, oranje of geel voor de woningmarkt was afgekondigd), betaalde het Fonds het forfait en een tussenkomst van 45% van de huurachterstal aan het OCMW. Als in deze dossiers de stabiele woonsituatie wordt bereikt betaalt het Fonds nog 15% van de huurachterstal uit met een maximum van 395 euro (vanaf 01/01/2022).