Voorwaarden

Het groepscertificaat van het ANB staat open voor alle Vlaamse boseigenaars, zowel openbare besturen als private eigenaars.

Procedure

Om toe te treden tot het FSC groepscertificaat, kunt u contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Als u lid geworden bent, dan komt uw hout als FSC-gelabeld hout op de markt.