Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geïntegreerd investeringsprogramma

Geïntegreerd investeringsprogramma

Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) bouwt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) aan een vlotte, veilige en slimme mobiliteit.

Wat is het geïntegreerd investeringsprogramma?

De 7 entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken investeren jaarlijks in een groot aantal infrastructuurprojecten voor vracht- en personenverkeer, openbaar vervoer, fietsen, binnenvaart en waterbeheersing.

Vroeger had elke entiteit haar afzonderlijk investeringsprogramma. Met het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) maakt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken een overkoepelend overzicht van al die investeringen.

Het geïntegreerd investeringsprogramma is een onmisbaar instrument om toekomstige uitdagingen efficiënt aan te pakken.
Tom Willems

Tom Willems

GIP-coördinator bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Waarom een geïntegreerd investeringsprogramma?

Fietsbrug Harelbeke

Om deze 3 redenen is het geïntegreerd investeringsprogramma een onmisbaar instrument:

 1. Er kan veel beter opgevolgd worden of de middelen slim besteed worden. Via het GIP wordt in één oogopslag duidelijk hoeveel er uitgegeven wordt per beleidsdoelstelling en per regio. Zo worden conflicterende investeringen uitgesloten.
 2. Mogelijke samenwerkingen tussen de entiteiten van Mobiliteit en Openbare Werken kunnen sneller opgemerkt worden. Zo worden middelen bespaard en kunnen de werken vlotter tot een goed einde gebracht worden.
 3. De trends op korte en op lange termijn kunnen beter omschreven worden. Die kennis is nuttig voor een beleid dat zich richt op de toekomst.

Welke investeringen zijn er nodig?

Om te weten welke investeringen er nodig zijn, wordt gekeken naar de beleidsdoelstellingen. Het gaat om thema’s en domeinen die erg belangrijk zijn. Zij vormen de rode draad door het beleid. Meer informatie over de visie van de Vlaamse overheid op mobiliteit.

 • Vlotheid: een goede doorstroming op de weg en het water en een goede toegang tot onze havens en luchthavens mogelijk maken.
 • Veiligheid: werken aan veiliger verkeer en bescherming tegen overstromingen en externe factoren zoals criminaliteit.
 • Integratie en connectie: het overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel gemakkelijker maken, bijvoorbeeld van de fiets op de tram.
 • Robuustheid: een betrouwbare en kwalitatieve infrastructuur uitbouwen, en een hogere capaciteit voor wegen, vervoersmiddelen en infrastructuur.
 • Ruimtelijke aspecten en levenskwaliteit: werken aan een leefbaar verkeer dat maximaal rekening houdt met onze omgeving en ons milieu.
 • Toegankelijkheid: ervoor zorgen dat minder mobiele mensen makkelijker toegang krijgen.

Opmaak van het geïntegreerd investeringsprogramma

Om te komen tot een volwaardig geïntegreerd investeringsprogramma wordt een proces doorlopen dat start in februari en een volledig jaar duurt. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen via de vervoerregioraden een formele adviserende rol, zoals vermeld in het decreet van 26 april 2019 over basisbereikbaarheid.

 • Stap 1

  Voorbereiding (februari tot maart)

  • Overleg om de investeringsprioriteiten af te tasten.
  • De vervoerregio's geven input om mee de prioriteiten te helpen bepalen.
 • Stap 2

  Kadernota (april)

  • Kadernota met voorstel van investeringsprioriteiten.
  • De minister legt finaal de beleidsaccenten voor het komende jaar vast.
 • Stap 3

  Interne analyse (mei tot augustus)

  • Eerste voorstel van projecten en prioriteiten.
  • Vervoerregio's geven input en feedback over haalbaarheid, maturiteit en wenselijkheid van projecten en prioriteiten.
  • Synergieën tussen projecten van verschillende entiteiten worden in deze fase opgespoord en versterkt.
 • Stap 4

  Ontwerp GIP (september tot november)

  • Consolidatie van het ontwerp GIP met een voorstel van alle projecten en prioriteiten.
  • De vervoerregioraad geeft voor eind oktober advies op dit geconsolideerd ontwerp GIP.
 • Stap 5

  Definitief GIP (december tot februari)

  • Verwerking van de input en feedback van de vervoerregio’s.
  • Consolidatie van het definitief GIP met een voorstel van alle projecten en prioriteiten.
  • Validatie door de minister.

Investeringen in 2023

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken investeert in 2023 maar liefst 3,2 miljard euro verspreid over 878 projecten. Drie kernwoorden staan centraal: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Alle geplande investeringen vallen telkens onder één of meerdere van die pijlers. Zo gaat er in 2023 meer dan 300 miljoen euro naar fietsinfrastructuur.

GIP 2023 en de vorige goedgekeurde GIP's

De GIP-documenten zijn beschikbaar als download.

Opvolging GIP

Het GIP geeft een overzicht van de geplande projecten. Na goedkeuring wordt het budget voor die projecten vastgelegd. U vindt het overzicht van die vastleggingen vanaf GIP 2022 op deze webpagina.