Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiën en fondsen voor lokale besturen

Financiën en fondsen voor lokale besturen

Om hun werking te financieren heffen gemeenten en provincies belastingen. Daarnaast rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten en provincies subsidies van de Vlaamse of de federale overheid.

De lokale besturen ontvangen van de Vlaamse overheid algemene werkingssubsidies en specifieke subsidies.

Aan algemene werkingssubsidies zijn geen voorwaarden gekoppeld en lokale besturen moeten geen verantwoording afleggen over de besteding ervan. De belangrijkste algemene werkingssubsidie voor de gemeenten is het Gemeentefonds. Dat fonds zorgt voor de basisfinanciering van de gemeenten. Zij beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Het vroegere Stedenfonds is geïntegreerd in het Gemeentefonds.

Specifieke subsidies dienen voor welbepaalde doelen of opdrachten. De lokale besturen leggen wel verantwoording af over de besteding van de subsidie en de subsidieverstrekker voert er controle op uit. Het gaat bijvoorbeeld om project-, werkings- of investeringssubsidies.