Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeentelijke en provinciale belastingen

Gemeentelijke en provinciale belastingen

Als inwoner van een bepaalde gemeente en provincie bent u jaarlijks één of meer lokale belastingen verschuldigd, zoals:

  • de provinciebelasting op gezinnen
  • gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • aanvullende belasting op de personenbelasting.

De gemeenteraad is bevoegd om de gemeentelijke opcentiemen en de aanvullende belasting op de personenbelasting te bepalen. De gemeente gebruikt deze jaarlijkse belastinginkomsten voor onder meer het voorzien van gemeentelijke diensten (huisvuilophaling, sociale dienstverlening, ...), het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur (wegen, zwembad, gemeentezalen, ...).

Gemeenten kunnen ook op eigen initiatief lokale belastingen heffen voor zover ze niet strijdig zijn met het recht of met het algemeen belang. De eigen gemeentebelastingen zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en worden door de gemeente zelf geïnd.​​​​​

Voor een overzicht van de geldende heffingen en taksen in uw gemeente wendt u zich het best tot de financiële dienst van uw gemeente.

De basisregels voor de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure zijn geregeld bij decreet. Dat decreet en andere nuttige informatie over lokale fiscaliteit vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.