De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

  • de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
  • de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
  • de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers voor de afzonderlijke gemeenten, geeft de gemeentemonitor ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

U kunt de cijfers uit de gemeentemonitor ((opent in nieuw venster)) online bekijken in tabellen, grafieken of op een kaart van Vlaanderen. Zo kunt u de huidige situatie en trends over de jaren heen vergelijken tussen verschillende gemeenten.

Enquête Gemeentemonitor 2020

Naast gemeentelijke statistieken bevat de gemeentemonitor indicatoren uit een grootschalig onderzoek van Statistiek Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur bij de inwoners van de Vlaamse steden en gemeenten. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in 2017. In het najaar van 2020 is een tweede bevraging afgerond, Gemeentemonitor 2020.

De bevraging wordt via een steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 17 jaar en ouder in 287 Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden worden gelijktijdig bevraagd in het kader van de Stadsmonitor.