Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeentemonitor

Gemeentemonitor

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW. Iedereen kan deze informatie raadplegen via het internet.

De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

  • de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
  • de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
  • de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers voor de afzonderlijke gemeenten, geeft de gemeentemonitor ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

U kunt de cijfers uit de gemeentemonitor(opent in nieuw venster) online bekijken in tabellen, grafieken of op een kaart van Vlaanderen. Zo kunt u de huidige situatie en trends over de jaren heen vergelijken tussen verschillende gemeenten.

Enquête Gemeentemonitor 2023

De bevraging wordt via een steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 17 jaar en ouder in 287 Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden worden gelijktijdig bevraagd in het kader van de Stadsmonitor.

In maart 2023 is een nieuwe bevraging voor de Gemeentemonitor gestart. De resultaten van het onderzoek worden eind januari 2024 voorgesteld.