Gedaan met laden. U bevindt zich op: Statuut, loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van lokale besturen

Statuut, loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van lokale besturen

De Vlaamse lokale besturen zoals provincies, gemeenten en OCMW's, bepalen zelf het statuut van hun personeel, maar dan wel binnen het kader van het 'besluit Rechtspositieregeling' van de Vlaamse Regering van 7 december 2007.

In de rechtspositieregelingen van de verschillende lokale overheden moeten minstens de volgende elementen aan bod komen:

  • de rechten en plichten
  • de aanwervingsprocedures en de aanwervingsvoorwaarden
  • de functionele loopbaan, evaluatie en de bevordering
  • vorming en opleiding van het personeel
  • de bezoldigingsregeling - salarisschalen - regeling van vergoedingen en toelagen
  • de regels over ontslag en ambtsneerlegging van statutaire personeelsleden
  • de administratieve toestand van het statutaire personeel
  • de regels over verloven en afwezigheden

De basisregels rond verloning en arbeidsvoorwaarden worden opgelegd door een CAO die op Vlaams niveau wordt onderhandeld.

Binnen bepaalde grenzen kunnen de lokale besturen zelf hun eigen accenten leggen op hun personeelsbeleid. U kunt dus best eerst de nodige informatie vragen aan de personeelsdienst van het lokale bestuur waar u werkt of waar u wilt solliciteren.

Algemene informatie over lokaal personeelsbeleid kunt u vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.