Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen is Sterke Steden - het Vlaamse stedenbeleid

Vlaanderen is Sterke Steden - het Vlaamse stedenbeleid

Het Vlaamse stedenbeleid stimuleert de steden in hun ontwikkeling tot duurzame steden. De stad is de motor van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen. Daarbij moet de stad zich kunnen ontpoppen tot een aantrekkelijke en betaalbare plaats om te wonen. Inwoners en bezoekers moeten er een interessant aanbod aan cultuur, onderwijs, zorg, mobiliteit, winkels en werkgelegenheid vinden. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen.

De Vlaamse overheid stimuleert haar steden zowel met subsidies als met expertise. Ze bevordert innovatie, kennisontwikkeling en ervaringsuitwisseling tussen ‘makers van de stad’: stadsbesturen, de Vlaamse administratie, het middenveld, ondernemers, wetenschappers, … Concreet gaat het om:

Op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u alle informatie over het Vlaamse stedenbeleid.