Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recht van voorkoop Kaarttoepassingen

Recht van voorkoop

Deze kaarttoepassing toont de toont afbakeningen van verschillende Vlaamse voorkooprechten.

Beschrijving

De Vlaamse overheid en de lokale overheden hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’ (RVV). Wanneer de begunstigde van het voorkooprecht, bij de verkoop van een onroerend goed waarop een voorkooprecht rust, beslist zijn voorkooprecht uit te oefenen, verwerft hij in de plaats van de kandidaat-koper het onroerend goed tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper. De overheidsinstellingen kunnen dit ‘recht van voorkoop’ gebruiken om hun opdracht van openbaar nut te realiseren (o.a. natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid, enz.).

Deze voorkooprechten zijn ingeschreven in verschillende wetten en decreten. De zones die daaruit voortvloeien, worden RVV-afbakeningen genoemd.

In deze kaarttoepassing kan je de afbakeningen van volgende Vlaamse voorkooprechten raadplegen:

 • Bijzondere gebieden Vlaamse Wooncode
 • Complexe Projecten
 • de Vlaamse Waterweg nv
 • Havengebieden
 • Landinrichtingsplan en inrichtingsnota
 • Natuurinrichtingsprojecten
 • Natuurreservaten
 • Oeverzones en Overstromingsgebieden
 • Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken
 • Ruilverkaveling uit kracht van wet
 • Ruimtelijke Ordening
 • Speciale beschermingszones Natuur
 • Vlaams Ecologisch Netwerk en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk

Opgelet! Bovenstaande lijst is niet exhaustief en enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Wenst u ook uw RVV-afbakeningen te laten opnemen in deze kaarttoepassing, neem dan contact op met het agentschap Digitaal Vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie). De RVV-afbakeningen uit de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen worden automatisch opgenomen wanneer deze correct zijn ingediend via het DSI-platform van Departement Omgeving(opent in nieuw venster).

In de handleiding van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.

EigenaarDigitaal Vlaanderen
VerdelerDigitaal Vlaanderen
ThemaBouwen, wonen, energie
DoelgroepBurger, Lokale besturen, notariaat, vastgoed