Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gesubsidieerde contractuelen

Gesubsidieerde contractuelen

Een GESCO is een gesubsidieerde contractueel voor wie de werkgever  een premie en een RSZ-vermindering kreeg De maatregel  bestond om directe jobs te creëren voor werklozen. Sinds 1 januari 2016 worden er geen GESCO’s meer aangeworven.

Uitdovende maatregel

Sinds 1 januari 2016 bestaan er enkel nog uitdovende GESCO-projecten.

Bij een fusie of opslorping kunnen de arbeidscontracten van werknemers wel nog worden overgeheveld naar andere organisaties of werkgevers.

Voorwaarden

Voorwaarden werkgever

Een GESCO-werkgever behoort tot 1 van deze categorieën:

 • een dienst van de Vlaamse Regering
 • een Vlaamse openbare instelling afhankelijk van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap
 • een onderwijsinstelling die door de Vlaamse Gemeenschap wordt ingericht, erkend of gesubsidieerd
 • een instelling van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een sociaal, humanitair of cultureel doel
 • een lokale maatschappij voor sociale woningen
 • een bestuur voor Polders en Wateringen
 • een kerkfabriek


Voorwaarden werknemer

Een GESCO-werknemer voldoet aan 1 van deze voorwaarden. De werknemer

 • had de dag voor de indiensttreding minstens 6 van de afgelopen 12 maanden recht op een werkloosheidsuitkering
 • was de dag voor de indiensttreding minstens 6 maanden ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende
 • was de dag voor de indiensttreding ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende en
  • wordt tewerkgesteld in een knelpuntberoep
  • of behoort tot een kansengroep
 • kreeg de dag voor de indiensttreding steun van het OCMW (leefloon of financiële maatschappelijke hulp)
 • was de dag voor de indiensttreding tewerkgesteld in een tewerkstellingsprogramma (Derde Arbeidscircuit, GESCO, doelgroepwerknemer sociale werkplaats)
 • is een herintreder. Een herintreder
  • is ingeschreven bij de VDAB
  • genoot ten minste 36 maanden geen wacht-, werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsuitkering
  • werkte in die periode niet in loondienst of als zelfstandige

Voor sommige GESCO-functies moet u als werknemer op de dag voor indiensttreding 12 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en een bepaalde kwalificatie hebben.

Arbeidsvoorwaarden

Werknemers met het GESCO-statuut

 • hebben een normaal arbeidscontract
 • krijgen hetzelfde loon als andere werknemers die bij de werkgever dezelfde functie hebben
 • behouden hun loon als ze afwezig zijn om op sollicitatiegesprek te gaan
 • hebben een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen als ze ontslag nemen om ergens anders aan de slag te gaan

Betalingen

De prestatiestaten gesco dienen uitsluitend elektronisch te worden ingediend via het e-subsidieloket(opent in nieuw venster).

Wijzigingen voor werknemers in dienst voor 15 september 2015 dienen de papieren flow te volgen, via individuele fiche(PDF bestand opent in nieuw venster).