Gedaan met laden. U bevindt zich op: De rechten van een minderjarige in de integrale jeugdhulp

De rechten van een minderjarige in de integrale jeugdhulp

Het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp (DRP) waarborgt de rechten van minderjarigen die in aanraking komen met de verschillende sectoren die bij de integrale jeugdhulp betrokken zijn:

  • Algemeen Welzijnswerk
  • Bijzondere Jeugdbijstand
  • Centra voor Integrale Gezinszorg
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding
  • Kind en Gezin
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het DRP voorziet in een eigen statuut voor de minderjarige in de jeugdhulp. Dit statuut en de daaraan verbonden rechten moeten een leidraad zijn voor het werk van de hulpverleners in de betrokken sectoren van integrale jeugdhulp.

Op de website rechtspositie.be vindt u alle informatie en veelgestelde vragen over dit decreet en de toepassingsmodaliteiten(opent in nieuw venster).

U kunt ook terecht bij een helpdesk die door de Kinderrechtswinkel(opent in nieuw venster) wordt beheerd. Via het beschikbaar stellen van een inventaris aan ‘good practices’ wil de Vlaamse overheid ook de ervaringsuitwisseling en de deskundigheidsbevordering tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken.