Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat kan een schuldeiser doen?

Wat kan een schuldeiser doen?

Een schuldeiser kan op twee manieren een schuld proberen te innen: via een minnelijke schuldvordering of via een gerechtelijke schuldvordering. De meeste schuldeisers zullen pas tot een gerechtelijke schuldvordering overgaan als een minnelijke schuldvordering geen resultaat opbracht.

Minnelijke schuldvordering

Bij een minnelijke invordering mag de schuldeiser o.a. aanmaningsbrieven sturen, een huisbezoek doen of u contacteren via telefoon. Een schuldeiser doet dit niet altijd zelf. Hij kan zich ook laten vertegenwoordigen door bv. een advocaat, een incassobureau, of een gerechtsdeurwaarder.

Bij een minnelijke invordering kunt u best contact opnemen met de schuldeiser. U kunt hem uw betalingsprobleem uitleggen en misschien een afbetalingsregeling afspreken. Of u kunt zeggen dat u hulp gaat zoeken om uw schulden te betalen.

Wat mag een schuldeiser niet doen?

Een schuldeiser moet zich houden aan enkele regels:

  • Een schuldeiser mag geen dwangmaatregelen inzetten: hij kan bv. geen beslag laten leggen op uw loon, woning of auto. Loonoverdracht is wel mogelijk.
  • Een schuldeiser mag enkel intresten en schadevergoedingen eisen die in het contract staan dat u met hem afsloot. Als er geen interesten in het contract staan mag hij enkel een interest eisen die wettelijk is vastgelegd.
  • Een schuldeiser mag geen foute informatie of foute dreigementen uiten.
  • Op een briefomslag mag niet staan dat de brief over invordering van schulden gaat.
  • Een schuldeiser mag geen informatie opvragen of meedelen aan uw buren, familie, vrienden.... Hij mag ook geen schuld invorderen wanneer u in het bijzijn bent van iemand anders.
  • De schuldeiser mag u niet contacteren via telefoon of door een huisbezoek tussen 22u en 8u.
  • Een schuldeiser kan ook een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incasso inschakelen om een schuld minnelijk in te vorderen. Ook zij moeten zich houden aan wat hierboven staat, maar voor hen gelden er zelfs nog bijkomende regels.

Een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incasso moet zich ook houden aan wat hierboven staat, maar voor hen gelden er zelfs nog bijkomende regels(opent in nieuw venster).

Een klacht indienen

Wanneer een schuldeiser (of advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incasso) zich niet houdt aan de regels van een minnelijke invordering, kunt u een klacht indienen(opent in nieuw venster).

Gerechtelijke schuldvordering

Bij een gerechtelijke invordering kan een schuldeiser dwangmaatregelen inzetten om zo de schuld te innen. Dit betekent dat de schuldeiser bijvoorbeeld beslag kan leggen op het loon, de woning, de auto, ...

Een schuldeiser mag dit niet zomaar doen: hij heeft een vonnis van de rechtbank nodig of een bepaalde akte, document of contract dat dezelfde kracht heeft als een vonnis (bijvoorbeeld een notariële akte die opgemaakt wordt bij het afsluiten van een hypothecair krediet). Ook de overheid kan in sommige gevallen (bijvoorbeeld belastingschulden) een gerechtelijke invordering opstarten zonder vonnis van de rechtbank.

Een gerechtsdeurwaarder zorgt voor de uitvoering van de gerechtelijke invordering. Hij is de enige die een beslag mag uitvoeren.

Veelgestelde vragen