De verenigingen van gebruikers en mantelzorgers organiseren initiatieven waarbij contact tussen gebruikers en mantelzorgers centraal staat.

Een gebruiker is iemand die een beroep doet op woonzorg (ouderenzorg of thuiszorg). Het is dus iemand bij wie bv. een thuisverpleger langskomt of iemand die in een woonzorgcentrum woont.

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn of haar onmiddellijke omgeving. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen helpen een zus, een vriendin of een buurman die op zorg is aangewezen.
Meestal denkt men daarbij aan lichamelijke en materiële hulp. Emotionele steun is echter minstens even belangrijk en noodzakelijk.

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo'n vereniging. De vereniging geeft advies en informatie aan gebruikers en mantelzorgers en komt op voor hun belangen.

De contactgegevens van de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van zorg en Gezondheid.