Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vereniging van gebruikers en mantelzorgers

Vereniging van gebruikers en mantelzorgers

De verenigingen van gebruikers en mantelzorgers organiseren initiatieven waarbij contact tussen gebruikers en mantelzorgers centraal staat.

Welke hulp?

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. De verenigingen hebben verschillende kernopdrachten:

  • Ze geven gebruikers en mantelzorgers advies en informatie, bieden hen ondersteuning en waardering, en kom op voor hun belangen.
  • Ze organiseren initiatieven waarbij gebruikers en mantelzorgers die in gelijkaardige situaties zitten, elkaar ontmoeten.
  • Ze werken mee aan een positieve beeldvorming en sensibilisering rond mantelzorg.
  • Ze staan in voor beleidsadvisering rond mantelzorg.

Voor wie?

Een gebruiker is iemand die een beroep doet op woonzorg (ouderenzorg of thuiszorg). Het is dus iemand bij wie bv. een thuisverpleger langskomt of iemand die in een woonzorgcentrum woont.

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn of haar onmiddellijke omgeving. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen helpen een zus, een vriendin of een buurman die op zorg is aangewezen. Meestal denkt men daarbij aan lichamelijke en materiële hulp. Emotionele steun is echter minstens even belangrijk en noodzakelijk.

Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van een vereniging van gebruikers en mantelzorgers.