Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor een zieke zorgen

Voor een zieke zorgen

Wordt iemand uit uw omgeving ziek? Misschien moet u voor hem of haar zorgen? Maar hoe kunt u dat als u zelf misschien nog werkt, of als u zelf een gezin hebt?

© Pieter Clicteur

Hier leest u over de mogelijkheden om:

 • steun te krijgen als mantelzorger
 • verlof op te nemen (bijvoorbeeld via tijdskrediet of een thematisch verlof) om voor een zieke te zorgen
 • hulp aan huis te laten komen, zodat u er niet alleen voor staat in de zorg voor een zieke
 • een woning aan te passen aan de ondersteuningsnood van een zieke.

Mantelzorg

U bent mantelzorger als u extra zorg geeft aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een psychische aandoening.

Als mantelzorger kunt u voor algemeen advies en informatie terecht bij:

Mantelzorg brengt vaak extra kosten met zich mee. Om die extra kosten op te vangen kunt u controleren of u, of de persoon voor wie u zorgt, recht hebt op:

 • een mantelzorgpremie: heel wat gemeenten bieden een mantelzorgpremie aan voor mantelzorgers. Informeer er naar bij uw gemeente.
 • een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering voor niet-medische zorg.

Tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet om voor een zieke te zorgen

Bent u werknemer of ambtenaar? Om voor een zieke te zorgen kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van:

 • het tijdskrediet als u in de privésector werkt
 • het Vlaams zorgkrediet als u in de Vlaamse openbare sector werkt.

Thematische verloven

Naast de algemene verlofstelsels van tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet kunt u als werknemer of ambtenaar ook een thematisch verlof nemen, om voor een zieke te zorgen:

 • verlof voor medische bijstand
 • verlof voor palliatieve zorg
 • mantelzorgverlof.

Deze verloven staan helemaal los van het recht op tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet. Bovendien zijn de toelatingsvoorwaarden soepeler, hebben ze een kortere maximumduur en geven ze recht op een hogere uitkering.

Neemt u één van deze drie thematische verloven op en werkt u in de privésector (of de socialprofitsector), dan hebt u mogelijk ook recht op een bijkomende Vlaamse aanmoedigingspremie.

Hulp aan huis via thuiszorg

Misschien kunt u de zorg voor een zieke niet alleen aan. Er bestaan heel wat verschillende vormen van thuishulp.

Een huis aanpassen aan de ondersteuningsnood van een zieke

Soms zijn er aanpassingen nodigen aan uw eigen huis of aan het huis van degene voor wie u zorgt: U kunt van een huis een zorgwoning of kangoeroewoning maken. U creëert dan een kleinere woongelegenheid binnen of bij een bestaande woning, waar iemand kan inwonen die zorg nodig heeft.

Het is misschien ook mogelijk om een mobiele mantelzorgwoning te plaatsen, bijvoorbeeld in de tuin van de kinderen. Zo hoeven er geen ingrijpende verbouwingen uitgevoerd te worden en behoudt de zorgbehoevende de nodige autonomie. Of u een mobiele mantelzorgwoning mag plaatsen, vraagt u best even na bij uw gemeente.

Om een huis aan te passen of te renoveren zijn er verschillende premies, zoals bijvoorbeeld de renovatiepremie. Die premies zijn niet specifiek bedoeld om een woning aan te passen aan de noden van een zieke, maar ze kunnen wel helpen een huis geschikter te maken.

Specifieke doelgroepen kunnen ook steun krijgen om een woning aan te passen