Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse aanmoedigingspremie

Vlaamse aanmoedigingspremie

Het is niet mogelijk om een online aanvraag in te dienen via gsm/smartphone/tablet. Nieuw ingediende aanvragen kunnen voortaan ook opgevolgd worden in het WSE-loket. 

Werkt u in de privésector of de socialprofitsector? En neemt u tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof op? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Op hoeveel maanden aanmoedigingspremie hebt u nog recht?

In het WSE-loket kunt u nakijken op hoeveel maanden aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet u nog recht hebt. Meld u aan, klik op ‘Mijn lopende dossiers’ en open een dossier. Daar ziet u hoeveel het resterende krediet bedraagt. Als u geen dossiers ziet staan, hebt u nog geen aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet opgenomen en is het maximale tegoed van 12 maanden dus nog beschikbaar.

Simulator

Wilt u snel weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een van de aanmoedigingspremies en welke uitkering u daarbij eventueel zou ontvangen? De simulator Vlaamse aanmoedigingspremie geeft u alvast een indicatie.