Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet en thematische verloven

Tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet en thematische verloven

Als werknemer of ambtenaar hebt u verschillende mogelijkheden om gedurende een bepaalde periode wat minder te werken of helemaal niet te werken. Op die manier kunt u tijd vrijmaken voor uzelf en uw omgeving. In veel gevallen kunt u tijdens die periode een onderbrekingsuitkering krijgen. 

 

Tijdskrediet en Vlaams zorgkrediet

Moeder met kind op haar schouders aan de branding van de zee op het strand.
© Joris Casaer

Als werknemer of ambtenaar kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van

  • tijdskrediet (als u in de privésector werkt)
  • Vlaams zorgkrediet (als u in de Vlaamse openbare sector werkt).

Thematische verloven

Naast het tijdskrediet of het Vlaams zorgkrediet bestaan er ook verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Die ‘thematische’ verlofstelsels zijn:

  • ouderschapsverlof
  • verlof voor palliatieve zorg
  • verlof voor medische bijstand
  • verlof voor mantelzorg.

Die verloven staan helemaal los van het recht op tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet of loopbaanonderbreking. Bovendien zijn de toelatingsvoorwaarden soepeler, hebben ze een kortere maximumduur en geven ze recht op een hogere uitkering.

Geen recht op verlof?

Met de hierboven genoemde verlofstelsels verandert er niets aan uw arbeidsovereenkomst. U behoudt uw sociale rechten en in veel gevallen blijft u ook pensioenrechten opbouwen. In bepaalde gevallen krijgt u bovendien een uitkering als compensatie voor het loonverlies dat u lijdt.

Als u geen recht (meer) hebt op een van deze verlofstelsels, kunt u overwegen een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten en deeltijds te gaan werken. In dat geval zult u wellicht ook minder verdienen.

U kunt ook met uw werkgever en uw collega's op zoek gaan naar andere tijdelijke of permanente oplossingen. Misschien is uw werkgever bereid u onbetaald verlof (verlof zonder wedde) toe te staan. Misschien kunt u afspraken maken over aangepaste werktijden, over thuiswerk of over meer werken in minder dagen , enz.