Tijdskrediet en Vlaams zorgkrediet

Als werknemer of ambtenaar kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van

  • tijdskrediet (als u in de privésector werkt)
  • het Vlaams zorgkrediet (als u in de openbare sector werkt). 

Thematische verloven

Naast het tijdskrediet of het Vlaams zorgkrediet bestaan er ook verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Die ‘thematische’ verlofstelsels zijn

  • ouderschapsverlof
  • verlof voor palliatieve zorg
  • verlof voor medische bijstand.

Deze verloven staan helemaal los van het recht op tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Bovendien zijn de toelatingsvoorwaarden soepeler, hebben ze een kortere maximumduur en geven ze recht op een hogere uitkering.

Geen recht op verlof?

Met de hierboven genoemde verlofstelsels verandert er niets aan uw arbeidsovereenkomst. U behoudt uw sociale rechten en in veel gevallen blijft u ook pensioenrechten opbouwen. In bepaalde gevallen krijgt u een uitkeringals compensatie voor het loonverlies dat u lijdt.

Als u geen recht (meer) hebt op een van deze verlofstelsels, kunt u overwegen een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten en deeltijds te gaan werken. In dat geval zult u wellicht minder verdienen.

U kunt ook met uw werkgever en uw collega's op zoek gaan naar andere tijdelijke of permanente oplossingen. Misschien is uw werkgever bereid u onbetaald verlof (verlof zonder wedde) toe te staan. Misschien kunt u afspraken maken over aangepaste werktijden, over thuiswerk of over meer werken in minder dagen ...

Adres

Keizerslaan 7, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://www.rva.be
Telefoon
02 515 44 44
Contactformulier
http://www.rva.be/nl/contactformulier