Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams zorgkrediet

Vlaams zorgkrediet

Wilt u meer tijd om voor uw kind(eren) te zorgen, voor een zieke te zorgen of een opleiding te volgen? Als u in de Vlaamse openbare sector werkt, kunt u daar via het Vlaams zorgkrediet verlof voor nemen en er tegelijk een uitkering voor krijgen.

Op hoeveel maanden Vlaams zorgkrediet hebt u nog recht?

In het WSE-loket kunt u nakijken op hoeveel maanden Vlaams zorgkrediet u nog recht hebt.

Meld u aan, klik op ‘Mijn lopende dossiers’ en open een dossier. Daar ziet u hoeveel het resterende krediet bedraagt, opgesplitst naar het type onderbreking (voltijds, halftijds, 1/5). Als u geen dossiers ziet staan, hebt u nog geen Vlaams zorgkrediet opgenomen en is het maximale tegoed dus nog beschikbaar.

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.