Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdelijk minder werken om voor een zieke te zorgen

Tijdelijk minder werken om voor een zieke te zorgen

Is iemand in uw omgeving ziek of hulpbehoevend? Er zijn verschillende verlofsystemen die het mogelijk maken meer tijd te besteden aan de zorg voor een naaste.

Kort zorgverlof

Man met arm in gips
© CARLO COPPEJANS

Zit uw kind met de griep? Is een familie- of gezinslid met spoed in het ziekenhuis opgenomen? Als u onverwacht niet naar het werk kunt omdat u voor uw kind, uw partner of een ander gezins- of familielid moet zorgen, kunt u als werknemer verlof om dwingende redenen (ook ‘sociaal verlof’, ‘spoedverlof’ of ‘familiaal verlof’ genoemd) nemen.

U moet uw werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen van uw afwezigheid.

U hebt maximaal 10 kalenderdagen per jaar recht op verlof om dwingende redenen. U kunt daarvan gebruikmaken bij ziekte van uw kind, bijvoorbeeld, maar ook om een andere dringende reden, zoals een onder water gelopen kelder. In principe wordt u voor die dagen niet betaald, behalve als dat in uw bedrijf anders geregeld is (via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, bijvoorbeeld).

Werkt u in de openbare sector? Informeer u dan bij uw personeelsdienst. Afhankelijk van waar u werkt, kan de regeling over afwezigheid om dringende redenen sterk verschillen.

Is een gezins- of familielid ernstig ziek? Wilt u die persoon bijstaan en verzorgen?

Als werknemer hebt u de mogelijkheid om een tijdlang niet of minder te werken, zodat u de vrijgekomen tijd kunt gebruiken om die persoon te verzorgen en bij te staan.

Zorgen voor iemand die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en terminaal is

Lijdt iemand in uw omgeving aan een ongeneeslijke ziekte? Is een van uw naasten terminaal? Wilt u die persoon bijstaan en verzorgen?

Als werknemer hebt u de mogelijkheid om een tijdlang niet of minder te werken, zodat u de vrijgekomen tijd kunt gebruiken om die persoon te verzorgen en bij te staan.

U bent zelfstandige

Voor zelfstandigen is er geen specifiek verlofsysteem waarmee u de zorg voor een ernstig ziek familie- of gezinslid of voor een ongeneeslijk zieke of terminale patiënt op kunt nemen. U kunt misschien wel een uitkering mantelzorg aanvragen, met daaraan gekoppeld een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen. Meer informatie over die uitkering(opent in nieuw venster) vindt u bij de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers (RSVZ), uw sociaal fonds of Dyzo(opent in nieuw venster), het aanspreekpunt voor ondernemers in moeilijkheden.

Onbetaald verlof

Komt u niet in aanmerking voor een van de bovenstaande verlofsystemen? Of hebt u uw recht al opgebruikt? Mogelijk hebt u nog andere opties om tijdelijk niet of minder te werken, zoals onbetaald verlof.

In de privésector is onbetaald verlof of verlof zonder wedde geen recht: het kan alleen als uw werkgever ermee akkoord gaat.

In de openbare sector is onbetaald verlof soms een gunst, soms een recht. Neem voor meer informatie contact op met uw personeelsdienst.