Voorwaarden

Mantelzorgverlof is, naast palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof, een van de ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Erkenning

U moet erkend zijn als mantelzorger. U moet daarvoor een erkenningsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds. Neem voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger contact op met uw ziekenfonds.

Opname

U kunt het verlof voor mantelzorg opnemen via een volledige onderbreking, via een halftijdse onderbreking of via een onderbreking met 1/5.

Duur

Over uw hele beroepsloopbaan hebt u recht op maximaal 6 maanden volledige onderbreking of maximaal 12 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking.

Aanmoedigingspremie

Het verlof voor mantelzorg geeft, als u in de privésector werkt, mogelijk recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Meer informatie over het verlof voor mantelzorg(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de RVA.

Procedure

Op de website van de RVA leest u hoe u het mantelzorgverlof aanvraagt.

Kost

Tijdens uw verlof voor mantelzorg krijgt u van de RVA hetzelfde vervangingsinkomen(opent in nieuw venster) als voor verlof voor medische bijstand. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.