Voorwaarden

Erkenning

U moet erkend zijn als mantelzorger. U moet daarvoor een erkenningsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds. Neem voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger contact op met uw ziekenfonds.

Opname

U kunt het verlof voor mantelzorg opnemen:

  • via een volledige onderbreking
  • via een halftijdse onderbreking
  • via een onderbreking met 1/5.

Duur

Over uw hele beroepsloopbaan hebt u recht op

  • maximaal 6 maanden volledige onderbreking
  • maximaal 12 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking.

Een werknemer kan volgens de huidige reglementering maar 1 maand voltijds verlof voor mantelzorg (of 2 maanden halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon. Hij kan in totaliteit wel 6 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen, maar dan voor 6 verschillende zorgbehoevende personen.

Het verlof voor mantelzorg geeft, net als de andere thematische verloven, mogelijk recht op een aanmoedigingspremie.

Procedure

Bedrag

Tijdens uw verlof voor mantelzorg krijgt u van de RVA hetzelfde vervangingsinkomen ((opent in nieuw venster)) als voor verlof voor medische bijstand. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.