Gedaan met laden. U bevindt zich op: Revalidatieovereenkomsten binnen de geestelijke gezondheidszorg

Revalidatieovereenkomsten binnen de geestelijke gezondheidszorg

Het Departement Zorg sluit met verschillende instellingen revalidatieovereenkomsten voor psychosociale revalidatie. 

De revalidatie is steeds gericht op het verminderen van beperkingen door stoornis(sen), de functionele toestand of verslaving en het terugwinnen van de autonomie. De revalidatieduur is steeds beperkt in tijd.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn er verschillende types psychosociale revalidatieovereenkomsten:

 • Psychosociale revalidatie voor volwassenen (7.72):
  Deze revalidatievoorzieningen behandelen volwassen patiënten die lijden aan invaliderende mentale stoornissen zoals beginnende schizofrenie, een ernstige depressie, een fobie, enz. De revalidatievoorzieningen aanvaarden personen met mentale stoornissen zoals beginnende schizofrenie, een ernstige depressie, een fobie of andere mentale stoornissen voorzien in hun overeenkomst. De stoornissen moeten invaliderend zijn. Een lichtere behandeling (bv. raadplegingen bij een psychiater, behandeling in een begeleidingscentrum,…) moet onmogelijk zijn, maar evenmin mag een zwaardere behandeling nodig zijn (bv. opname in een psychiatrisch ziekenhuis).
 • Revalidatie van verslaafden (7.73)
  Deze revalidatievoorzieningen voor drugverslaafden vangen personen op die illegale drugs, medicamenten, alcohol of bepaalde psychoactieve stoffen gebruiken. Bepaalde revalidatievoorzieningen richten zich tot personen die zich in een crisissituatie bevinden. Ze bieden verschillende types ambulante of residentiële begeleiding aan met als doel ontwenning, eliminatie van de verslaving en een betere maatschappelijke integratie mogelijk te maken. De duur van de zorg is beperkt.
 • Kinderpsychiatrische aandoeningen (7.74.0)
  Deze revalidatievoorzieningen bieden een gespecialiseerde en individuele behandeling voor kinderen en jongeren met een autistische, psychotische of andere zware contactstoornis. De leeftijdsgrens hangt af van de revalidatievoorziening. De maximumleeftijd is meestal niet hoger dan 18 jaar.
 • Vroegtijdige stoornissen in de interactie ouders-kinderen (7.74.5)
  Deze revalidatievoorzieningen kunnen moeders en hun pasgeboren kind behandelen als de moeder-kindrelatie ernstig is verstoord en de fysieke of mentale gezondheid van het kind aangetast wordt. De moeder moet met psychologische problemen kampen (gedragsstoornissen, een ernstige depressie, een gestabiliseerde verslaving, enz.). Deze problemen moeten echter onder controle zijn en mogen de behandeling van de moeder-kindrelatie niet hinderen.
 • Centra voor Ambulante Revalidatie (9.53 - 9.65)
  Deze revalidatievoorzieningen geven een ambulante revalidatie aan zorggebruikers met bepaalde mentale stoornissen, een mentale achterstand, complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoor-, stem- of spraakstoornissen en bepaalde neurologische en neuro locomotorische stoornissen.
 • Referentiecentra voor autisme (7.74.6)
  De referentiecentra voor autisme kunnen die diagnose stellen bij personen die symptomen van een autismespectrumstoornis vertonen. Ze behandelen niet zelf, maar kunnen de behandeling coördineren van autistische personen bij wie zij of andere zorgverleners de diagnose hebben gesteld.
Lees deze pagina in: